Bu üründen 66 adet satılmıştır.

Satılık Hazine 1924: Topkapı Sarayı Hazineleri Satıldı mı? // SAYI: 71 (Temmuz 2014)

Dergi: Yedikıta Fiyat: 5,00 TL

İstinat Duvarında Bir Mezartaşı
Günümüze ulaşmamış eserlerin yanı sıra, tahrip edilmiş veya başka bir mekana taşınmış yüzlerce tarihÎ eser var. Yazımıza konu olan eser de bunlardaN biri. Bir mezar taşı… Lakin bir mezarın başında değil de istinat duvarında, kaderine terk edilmiş bir vaziyette.

Osmanlı’nın Başlangıç Meridyeni Ayasofya’ydı!
Tarih boyunca, meridyenlerin ilk noktası olarak seçilen Başlangıç Meridyeni zamana ve ülkelere göre değişmiştir. Eski Çağ haritalarında ilk meridyenin geçtiği yer olarak Kanarya Adaları kabul edilmişken, 6. yüzyılda Bağdat, İskenderiye ve Yeşil Burun Adaları başlangıç noktası olarak belirlenmişti.

Divriği Kedisi Kadar Cana Yakın Kedi Bulunmaz
Evliya Çelebi’nin kısa da olsa Divriği kedisini anlatışı, devrin sosyal hayatına ve tabirlerine dair büyük bir zenginlik sunar...

Topkapı Sarayı Hazineleri Satıldı mı?
Osmanlı sultanlarının hazineleri milletin eline geçmiştir. Bunları gayrimeşru sermaye halinde korumaktansa satarak bedelleriyle şose, demiryolu ve limanlar yapmak daha uygundur, anlayışıyla satılığa çıkarılan Topkapı Sarayı hazinelerine fiyat biçmek için Avrupa’dan sarraf ruhlu eksperler davet edilmişti.

Saray Hazinesi Üç Defa Yer Değiştirdi
Topkapı Sarayı Hazine-i Hümâyûnu’nda bulunan eşya ve emânât-ı mübâreke geçen asırda üç defa ihtiyatî tedbir olarak Anadolu’ya gönderilmiş ve normale dönünce tekrar getirilmiştir.

Padişah Anneleri
Osmanlı saray hayatı tamamen dış dünyaya kapalı idi ve buradaki hayat hakkında en küçük bir bilgi dışarıya çıkmazdı. Sonradan anlatılan ve ekserisi hayal ürünü olan harem hikâyeleri tamamen uydurma ve bilhassa batılıların geniş muhayyilelerinin eseridir.

Merry Feast Hünkarım!
Osmanlı sarayında bayram bambaşka bir heyecan içinde geçerdi. Yurt içinden ve yurt dışından gelen bayram hediyeleri ve tebrikleri sultana sunulurdu.

Üç Padişahın İltifatına Mazhar Oldu, Ama... Ayvazovski
Ermeni asıllı Rus ressam olarak bilinen Ayvazovski, 19;. yüzyılda İstanbul’a gelmiş ve üç padişah devrinde saray için resimler yapmıştı. Ermeni isyanlarının patlak vermeye başlamasıyla Osmanlı ve Osmanlı sultanları aleyhine propagandalara başlayan Ermeni ressam, Babıali gündeminde yer etmişti.

Osmanlı’da Değerler Eğitimi
Batı karşısında Osmanlı devlet geleneğinin tavırlarına baktığımızda dikkat çeken taraf şudur: Osmanlı, Batı’nın kendine üstün ve faydalı taraflarını alırken aldığı her hususa kendinden bir şeyler katar; şekli alır, ruhu kendisi verirdi.

Röportaj: Beşir Ayvazoğlu
Tarih, edebiyat ve sanat dünyasının tanınmış simalarından, Türk Edebiyatı dergisinin genel yayın yönetmeni Beşir Ayvazoğlu’nu kısaca kütüphane sevdalısı olarak nitelemek yanlış olmaz. Kendisiyle romancı, tarihçi ve yayıncı kimliği süzgecinden kültür dünyamız üzerine konuştuk.