Bu üründen 89 adet satılmıştır.

Sahaflık Ölmedi, Ölmeyecek! // SAYI: 62 (Ekim 2013)

Dergi: Yedikıta Fiyat: 5,00 TL

Mısır'daki Darbenin Hatırlattıkları
Milletine ve vatanına kendi menfaatleri açısından bakanlar kısa süreli kazanıyormuş gibi görünseler de gerçekte ve uzun vadede kaybedeceklerdir.

Sahaflık Ölmedi, Ölmeyecek!
Yedikıta'nın bu ayki kapak dosyası Sahaflık üzerine. Bu dosyada tanınmış sahaflar ve araştırmacılarla yapılan röportajlar, tespitler, ilk kez gün yüzüne çıkarılan belgeler gibi pek çok konuda detaylı yazılara ulaşabilirsiniz.

Afrika'nın İlk Osmanlı Mektebi Bugün Kulüp Olarak Kullanılıyor!
Ünlü Osmanlı âliminin Cape Town’da açtığı mektep binası bugün hala ayakta, ancak şu anda maalesef gece kulübü olarak kullanılıyor! Bu ecdat mirası, sahip çıkacak yardım elini bekliyor…

Osmanlı'nın Hac Görevlileri
Osmanlı devrinde de hacılarla ilgilenen, onlara yol gösteren günümüzün rehberleri hükmünde kılavuzlar var mıydı?

Osmanlı'da Yabancı Kadın Doktor İstihdamı
Osmanlı nüfusunun çoğalmasına engel olan sebeplerin başında gelen kürtaj, çoğunlukla yabancı ebe, izinli veya izinsiz çalışan kadın doktorlar tarafından yapıldığından Osmanlı Devleti, yabancı kadın doktorların ülkesinde çalışmalarına sıcak bakmamıştır.

Osmanlı Devrinde Kitap Nasıl Basılırdı?
Günümüzde son teknoloji baskı makineleriyle yapılan iş eskiden nasıl yapılıyordu? İşte hurufat, taş basması ve eski matbaaların işleyiş tarzları hakkında bugün bilinmeyenler…

Doğu Türkistan’da Tarihimizin İzleri
Doğu Türkistan ve İpek Yolu kültür coğrafyamızın önemli bir parçası. En büyük hayalim İpek Yolu güzergahını gezmek; bilmem bir ömre sığar mı. Ama parça parça da olsa İpek Yolu’nu dolaşıyoruz.

Kitaplar Usulüne Uygun Satılsın!
İşte, Osmanlı dönemine ait adlî ve kültürel bir vakanın ilginç safhaları ve yine bir o kadar ilginç ve makul çözüm yolları…