Bu üründen 98 adet satılmıştır.

Müslüman Sicilya (827-1091) // SAYI: 164 (Nisan 2022)

Dergi: Yedikıta Fiyat: 10,00 TL

Bu ayki kapak konumuz, bir önceki kapağımızla bütünlük arz ediyor. Mart ayında kapağımıza taşıdığımız Abbasîler dosyası ve bu ayki Sicilya konumuzla bir kere daha gördük ki dünya tarihinde İslâm fetihlerinin çok büyük ve müsbet bir rolü var. Özellikle de Orta Çağ’da, Doğu’nun sahip olduğu teknolojinin, yeni icat ve keşiflerin Batı’ya aktarılmasında bu askerî harekât, âdeta köprü olmuş.

“İslâmî kültür ve medeniyetin Batı’ya aktarılması” konusunda öncelik hep Endülüs’tedir. Ancak “İtalya’nın Endülüs’ü” diyebileceğimiz Sicilya, akıllara bile gelmez. Hâlbuki “çizme”nin ucundaki, Akdeniz’in bu en büyük adasında, izlerini günümüzde de görebildiğimiz ama unutulmuş, İslâmî bir geçmiş saklı.

Abbasî hilafetine bağlı Ağlebî emirlerinin fethettiği Sicilya’da Müslüman idaresi birkaç yüzyıl sürmüştü. Bu zaman zarfında Sicilyalılar, mimariden el sanatlarına, sulama sistemlerinden daha verimli tohumlara kadar pek çok yenilikle karşılaştılar.

İçlerinden binlercesi İslâm’la müşerref oldu. Kurulan medreselerde yetişmiş âlimler, isimlerinin sonunda, “Sicilyalı” manasındaki “es-Sıkıllî” nisbesini kullandılar. Müslümanlardan sonra adaya hâkim olan Norman krallar da bir müddet buradaki sağlam idarî, ekonomik, askerî ve mimarî yapıyı korumuşlardı.

Bugün Sicilya denilince akıllara, Etna Yanardağı gelir de Etna’nın eteklerinde yatan şehitler bilinmez. Sahip olunan medeniyetin damgaları mesabesindeki mimari yapılardansa neredeyse eser kalmamıştır. Sicilya’da yine de bir katedralin sütununda Arapça yazılar görebilirsiniz. Yahut buranın kubbesini, bir Mağrip camisinin kubbesine benzetebilirsiniz. Veya duyduğunuz bir kelime, bir şehrin ismi size tanıdık gelebilir.

Ramazan-ı Şerif ayınızı ve Kadir Gecenizi tebrik eder, istifadeli okumalar dileriz...