Bu üründen 93 adet satılmıştır.

Küreselleşmenin Tohumları Böyle Atıldı: Kolomb Mübadelesi // SAYI: 183 (Kasım 2023)

Dergi: Yedikıta Fiyat: 20,00 TL

Burası alışveriş dünyası… Nefes alınır, verilir, ömr-i azîz tüketilir. Âdemoğlu var oldukça, alışverişi de var olmuş.

Bazısı insanın kendini etkilemiş, bazıları iki kişiyi ilgilendirmiş. Ama tarihte öyle takaslar öyle değiş tokuşlar olmuş ki bütün dünya, bundan etkilenmiş…

Fatih Sultan Mehmed Han niye patatesli güzel bir yahni yiyemedi? Amerikalı kovboyların atları Amerikalı mıydı? Bir avuç İspanyol, milyonlarca Kızılderili’yi nasıl alt etti? Dosyamız, bu suallerle başlıyor ve bunlara mantıklı bir cevap getiriyor: Kolomb Mübadelesi
Kristof Kolomb’un 1492’de başlayan seyahatleri, kıtaları fiziksel anlamda bir araya getiremese de kültürel olarak birleştirmiştir.

Kolomb Mübadelesi veya Takası olarak adlandırılan bu alışverişle Avrasya ile Amerika, küresel anlamda birbirine bağlanmış; kıtalararası insan, bitki, hayvan, hastalık, kültürel alışkanlıkların aktarımı sağlanmıştı…

Çoğumuz için “Kolomb” ve “Mübadele” kelimeleri tek başlarına zihnimizde çok farklı anlamlar ifade etse de birleştiğinde bize
farklı bir dünya perspektifi çiziyor. Vesileler dünyasında önemli bir değişime vesile olan ve dünyanın neredeyse tamamını etkileyen
bu alışveriş, küreselleşmeye giden yolun da taşlarını döşüyor.

Türkçe literatürde az yer alan, fakat dünya tarihini derinden etkileyen bu kavramı ve olaylar silsilesini, yabancı kaynaklardan
da istifadeyle siz kıymetli okurlarımıza sunuyoruz.

İstifadeli okumalar dileriz.