Bu üründen 88 adet satılmıştır.

Hayatın Hicreti: HAC // SAYI: 144 (Ağustos 2020)

Dergi: Yedikıta Fiyat: 5,00 TL

Salgının ülkemizde yeni yeni etkisini göstermeye başladığı Mart ayında, Arzın Medar-ı İftiharı başlıklı 139. sayımızı ve Hücre-i Saadet Sanal Tur videomuzu yayınlamıştık. İnsanların, evlerinden çıkamadığı o günlerde bir takipçimiz, “Çıkıp gidemediğin yere, dalıp gidersin.” şeklinde ifade etmişti hissiyatını. İşte bugün de hac ibadeti, salgın sebebiyle umumî olarak yapılamıyor.

Okurumuzun bu sözleri, Osmanlı sultanlarıyla ortak bir noktada buluşturdu bizleri. Zira onlar da çıkıp gidemedikleri o mukaddes yerlerin muhabbetiyle yanmış, pek çoğu, kalemi ve kelâmı kuvvetli birer şair olduğu için, duygularını satırlara dökmüştü. İçlerinde bu konuda en çok şiir yazanı, Muhibbî mahlaslı Kanunî Sultan Süleyman’dı. Sultanın kaleminden, derin manalar taşıyan bir misal verelim:

Kâbe’ye varmaz o kim görmeye yolun zahmetin
Iyd-i vasla eremez cân ile kurbân olmayan
(Yol zahmetini çekmeyen, Kâbe-i Muazzama’ya varamaz. Canını
bu yola kurban etmeyen de vuslat bayramına erişemez.)

Sultanlar, Haremeyn muhabbetlerinin satırlarda kalmadığını, sadırlarından kaynaklandığını, tazim ve hürmet dolu fiilleriyle, hizmetleriyle ispat ettiler. Buna canlı birer misal kabilinden, bu ayki hac özel sayımızda sizler için, dünyada bir ilk olarak Mescid-i Haram’ın yitik hazinelerinin 3D modellerini hazırladık.

40 yıl öncesine kadar Kâbe-i Muazzama’nın yanıbaşındaki asırlık yerlerinde duran bu müstesna mekânlar, Kanunî Sultan Süleyman’ın, Sultan Üçüncü Murad’ın, Sultan Birinci Ahmed’in hatıralarını taşıyordu. Bugün kiminden hiç iz bulunmayan, kiminin bazı parçaları müzelerde teşhir edilen bu yitik hazinelere dair tafsilatı dergimizin içinde bulacak, sizleri 1880 yılının Mescid-i Haram’ına götüren özel videomuz ile onları daha yakından tanıyacaksınız.

Sıhhat ve afiyet dolu nice günler görmeniz temennisiyle Kurban Bayramı’nızı tebrik eder, istifadeli okumalar dileriz.

NOT: Kıymetli okurlarımız, dergimizde kullandığımız mukaddes mekânlara, eşyalara ait fotoğraflar ve âyet-i kerîmeler sebebiyle, icap eden hürmet ve hassasiyetin gösterilmesini ehemmiyetle rica ederiz.