Bu üründen 120 adet satılmıştır.

3 Kıta 7 İklimde İslam'ın İlk Hanedanı: Emeviler // SAYI: 145 (Eylül 2020)

Dergi: Yedikıta Fiyat: 5,00 TL

İslâm tarihinin ilk hanedan-devleti Emevîler hakkındaki bilgilerimizin sınırlı olduğunu, zannederiz ki hepimiz kabulleniriz. Pek çoğumuz;

  • Devletin merkezinin, (Osmanlı’nın isimlendirmesiyle) Şam-ı cennet-meşâm (Cennet kokulu Şam) olduğunu,
  • Kurucusunun, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) kayınbiraderi ve vahiy kâtibi Hz. Muaviye radıyallahü anh olduğunu,
  • 90 yıl kadar hüküm sürdükleri hâlde devletin sınırlarının doğuda Çin hududuna, batıda İspanya içlerine kadar ulaştığını,
  • Emevî donanmasının Akdeniz’de yelken açtığını,
  • Anadolu’da Erzurum’a kadar ulaşan Emevî ordularının, İstanbul’u birkaç defa kuşattığını,
  • Emevîlerin Türkistan içlerindeki faaliyetleriyle Türklerin İslâm’la şereflenmelerine zemin hazırladıklarını,
  • Mescid-i Nebevî’nin genişletilip Kâbe-i Muazzama’nın kapısı ve oluğunun ilk defa onlar tarafından altınla kaplatıldığını,
  • Mescid-i Aksa’nın yeniden inşa ettirildiğini ve burada, sarı kubbesiyle meşhur Kubbetü’s-Sahre’nin Emevî halifeleri tarafından bina ettirildiğini bilmeyiz.

İslâm tarihinin en üzücü hadiselerinin de Emevîler devrinde yaşandığı gerçeğiyle birlikte, bu hadiseleri değerlendirirken Ashab-ı Kiram’ın hiçbir ferdi hakkında ileri-geri konuşmamanın, onların bizler üzerindeki hakkı olduğunu bilmek gerekir. Zira onlar, “Ashabımı bana bırakınız…” hadis-i şerifinin muhatabıydılar. Hepsinin maksadı, yeryüzünde İslâm’ı yaymak ve hidayete açılan kapıları göstererek Müslümanları bid’atlerden ve bid’atçilerden korumaktı...

12. yılımızı geride bıraktığımız bu sayımızda sizlere istifadeli okumalar dileriz. Gelecek ay görüşmek üzere…