Bu üründen 48 adet satılmıştır.

Soy Ağacı Nasıl Çıkartılır? // SAYI: 56 (Ekim 2014)

Dergi: İnsan ve Hayat Fiyat: 5,00 TL

Yakınlık
Nesep konusu, soy ağacı çıkarma ve intisap edilen aile
büyüklerini tanımayla alakalı olduğundan ilk bakışta
insana güçlü bir mevzu gibi gelmiyor. “Soy Ağacı Nasıl
Çıkartılır?” yazısını hazırlayan Durmuş ve Ebul Faruk Beyler
de ilk başlarda çalışmayı kısa yoldan bitirmek istemişler ve
konunun dikkat çekiciliğini, faydasını sorgulamışlardı.
Kalemi ellerine aldıklarında yeni türeyen sosyal medya
nesline karşı enteresan bir durum içinde buldular
kendilerini. Öyle ki, samimi kardeş olmaları gereken,
sonradan şehre göç eden yakın akraba çocukları bile,
birbirlerini tanımıyorlardı. Dağılan aile fertleri yalnızlığın
girdabında, iyi niyetli olmayan yabancıların fikri ve fiili
tasallutu altında soğukluğa düşmüş kaybolup gidiyorlardı.
İçeriden dünyacılık oyununa düşmeyen birinin çıkması ve
aileyi toparlaması gerekiyordu.
İşte bu sayımız, söz konusu toparlanmaya bir yol olması
açısından, ülfet sebeplerinin başında yer alan nesep
meselesini öğrenerek akrabalık şefkatini, hamiyetini yeniden
tesis etmek isteyen idealist kişiler için hazırlandı. Çünkü
nesep, yabancıların akrabalar üzerinde tasallut ve istilasını
nasıl kaldırırım diyenler için etkileyici bir yol. Haysiyet
ve namus mülahazalarından dolayı birbiri ile dayanışma,
yardımlaşma ve ısınmayı arttıracak olan nesep, kavga ve
tefrikaya düşme rezaletinden insanları koruyacaktır.
“Ben de akrabalarımla bağlarımı güçlendirip onların birlik
ve huzuru için bir yol arıyorum.” diyenler, ailelerinin soy
ağacını araştırmakla işe başlayabilirler.
Mevzunun ehemmiyetini anlatan, İmam Maverdi’nin
“Edebü’d-Dünya Ve’d-din” kitabının nesep bahsine aldığı iki
hadisi şerifi paylaşmak burada yerinde olacaktır.
- “Akrabalık hâsıl oldukça merhamet ve şefkat hâsıl olur.”,
- “Beşerin ruhları vaktiyle yokluk sahrasında toplanmış
ilahi bir ordudur. Orada birbiriyle tanışanlar, burada anlaşır;
tanışamayanlar ihtilâfa düşerler.”
Cismi ve ruhi yakınlığın gerçek mahiyetini anlamaya
çalıştığımız yeni sayılarımızda buluşmak ümidiyle…

Bu Sayıdaki Yazılar

 • Soy Ağacı Nasıl Çıkartılır?
 • Başka Bir Bayramımız mı Var?
 • Avrupalı İslam Tarihini Nasıl Anlattı?
 • Kızılçam
 • Sessiz Ölüm
 • Nedir Bu Kanser?
 • En Tehlikeli Zehir Cehalet
 • Kendi ile Selfie
 • Evlatlık Mirastan Pay Alabilir mi?
 • Sinema Esirlerinin İtirafları
 • Hükümsüzdür
 • Teleme