Bu üründen 125 adet satılmıştır.

Yıldız Sarayı'na Demiryolu Projesi // SAYI: 95 (Temmuz 2016)

Dergi: Yedikıta Fiyat: 5,00 TL

Sultan İkinci Abdülhamid şehzadeliğinden itibaren Avrupalılar dâhil herkesin gözünün üzerinde olduğu bir şahsiyetti. Nitekim saltanatı sırasında bu gözler bazen takdirden, bazen hayretten bazen de ellerinden bir şey gelmediğinden kâh kısılıp kâh açılmıştı.

Amcası Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilip şehid edilmesi gibi büyük bir badireden sonra padişah olan Abdülhamid Han her şeye adeta yeniden başlamış, ikametini Yıldız Sarayı’na aldırarak burada şehir içinde bir şehir meydana getirmişti. Buradan hem ülkesini yönetiyor hem bütün dünyayı yakından takip ediyordu. Teknolojik gelişmeler birinci derecede ilgi sahasındaydı. Nitekim onun zamanında dünyada denizaltıya sahip ikinci devlet Osmanlı oldu ve Haydarpaşa’dan başlayan demiryolu hattı Hicaz’a kadar uzandı.

Diğer taraftan Sultan Abdülhamid, ecdadı gibi el sanatlarıyla yakından ilgiliydi; marangozlukta mahir ve çiniciliğe meraklıydı. Kürek çekme, binicilik, atıcılık, yüzme gibi sporlar yapardı. Nadir ve ilginç bitki ve hayvanları severdi. Ve bütün bunların, Yıldız Sarayı’na yansıyan bir yüzü vardı. Öteden beri özellikle Avrupalılar nazarında Yıldız Sarayı hep merak konusu olduğundan zamanla sarayın üst düzey misafir trafiği artmıştı. Ziyaretçilerin geniş saray bahçesinde gezdirilmesi için de zaman zaman projeler gündeme geliyordu. Bunlardan, Paris sefiri Salih Münir Paşa’nın projesini Kasım Hızlı ve Yıldız Sarayı’nın az bilinen yanlarını Kemal Erkan kaleme aldılar.

Bu sayımızda tarihçiliğin ABC’sini Prof. Dr. Ali Akyıldız, Balıkesir’de kurulmuş bir ilim cemiyeti misalinde medrese talebelerinin nasıl yetiştiğini Doç. Dr. Ahmet Köç, kripto Müslüman bir İtalyan’ı Harun Tuncer, baharat tadında tarihi Tunahan Kanıcı, İstanbul’un gururu hattat bir bakkal Arif Efendi’yi F. Zehra Can ve şehid sadrazamları Abdülhadi Uysal yazdılar. Prof. Dr. Recep Toparlı ise Tecrübe Konuşuyor bölümünde sizlerle olacak.

Gelecek sayımızda da buluşmak dileğiyle Ramazan-ı Şerif bayramınızı tebrik ederiz.