Bu üründen 59 adet satılmıştır.

Romalılarla İlk Mücadele: Mute // SAYI: 188 (Nisan 2024)

Dergi: Yedikıta Fiyat: 20,00 TL

Ademoğlu, babası Hazret-i Âdem’den beri kendisiyle, hayatla yahut düşmanıyla mücadele hâlinde. Nitekim Habil ve Kabil’in kıssası, üçünü de içine alıyor. Kabil’in Habil’i öldürmesinde; Allah’ın emrine itaatsizlik, haksızlık, haset, kin, dünya nimetlerine zafiyet, fesat, tamahkarlık, cimrilik vb. kötü sıfatların hepsi var neredeyse.

İnsanlık tarihinin savaşlarla yoğrulup şekillendiği bir gerçek. Hâliyle bin yıllar içerisinde, ne kadar uyulup ne kadar uyulmadığı bahs-i âhar olsa da harplerin de kendine göre bir usulü, üslubu, kaidesi olmuş elbet. Bu ahvali, İslâm’dan önce ve İslâm’dan sonra diye ikiye ayıralım isterseniz.

İslâmiyet’in zuhurundan sonra Medine-i Münevvere merkezli İslâm devleti, tarih sahnesine çıkmıştı. İlahî emri insanlara tebliğ eden Sevgili Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem ve ashabı, bu uğurda nice sıkıntılara maruz kaldılar. Her şeye rağmen, Müslümanlara hayat hakkı tanımak istemeyen müşriklere karşı kılıçla mücadele, ancak ilgili âyet-i kerîmelerin nazil olmasından sonradır.

Resûlüllah aleyhissalatü vesselâm efendimiz, bundan böyle ashabının askerî tertibatını da üstlenerek onları onluk ve yüzlük gruplar hâlinde taksim etmiş, savaş teknikleri konusunda eğitmişti. O, meşru bir sebebe bağlı olmayan, keyfî hiçbir savaşa razı olmamıştı. Ordusunun başında bizzat bulunsun yahut bulunmasın, belirlediği temel kaidelere uyulmasını ister, bilhassa çocukların, kadınların ve yaşlıların öldürülmesine katiyen müsaade etmezdi. Binaların harap edilmemesi, ekili dikili alanlara zarar verilmemesi, ağaçların kesilmemesi de bu cümledendi.

Bu ayki kapak dosyamız, İslâm devletinin ilk sınırötesi harekâtı mesabesindeki Mûte Harbi’ne dair. Diğer taraftan, Romalılarla ilk karşılaşma olan bu seferi, öncesiyle ve sonrasıyla anlatmaya gayret ettik. Sebeplerini, sonuçlarını ve önemini dile getirdik. Aynı zamanda sizleri, bu harbin üç büyük kumandanının, üç büyük şehidinin huzurlarına da götürdük. İstifadeler diler, Ramazan-ı Şerif Bayramı’nızı tebrik ederiz.