Bu üründen 274 adet satılmıştır.

İslâm'ın Göz Bebeği: Mescid-i Nebevî // SAYI: 151 (Mart 2021)

Dergi: Yedikıta Fiyat: 5,00 TL

İslâm’ın göz nuru, Müslümanların gönül süruru Mescid-i Nebevî, Kasvâ’nın toprağına çöktüğü günden beri, kendisine hizmet etmekle şereflenenler tarafından tarih boyunca korunmuş, gerekli tamirat ve tadilatı büyük bir itina ile yaptırılmış, tabiri caizse gözlerden bile sakınılmıştır. Bu hizmetlerin nişanelerini bugün dahi aleyhissalâtü vesselam Efendimiz’in mescidinde görmek mümkün.

Emevîler devrinde Asr-ı Saadet’teki sınırları muhafaza altına alınan tarihî bina, Abbasî halifesine bağlı Memlük sultanları tarafından iki defa yeni baştan inşa edilmişti. Kendini Haremeyn-i Şerifeyn’in hâkimi değil hâdimi olarak gören Yavuz Sultan Selim’le bu hizmet, ayrı bir mana kazandı. En son, Sultan Abdülmecid’in başlattığı kapsamlı tamiratla Mescid-i Nebî’nin ana yapısı, Tarihî Mecidiye Binası olarak son hâline kavuştu.

Kuzeye doğru genişleyen bugünkü muazzam mekânın nüvesi, işte bu tarihî binadır. Abdülmecid Han devrindeki bu çalışmalarla alâkalı, 74. sayımızda (Ekim 2014) detaylı bir dosya çalışmıştık.

Bu ayki dosyamız ise ilk inşasından günümüze, Mescid-i Nebevî için daha geniş ve daha yakın bir perspektif sunuyor. Sütun sütun, kapı kapı, mihrap mihrap inceliyoruz mübarek mekânı.

Ömer bin Abdülazizler, Eşref Kayıtbaylar, Sultan Muradlar, Ahmedler, Mahmudlar, Abdülhamidler çıkıyor her köşesinde karşımıza. Abdullah Zühdî Efendi gibi mütevazı isimlerin kendisi değilse de elleri görünüyor her yerde; hüsn-i hat olmuş, nakış olmuş…

Şimdilerde huzurunda salât ü selamı, Ravza-i Mutahhara’da nâz ü niyazı çok özleyen fakat gidemeyen bizler, dosyamızla bir nebze de olsa bu mübarek mekânı yâd etmiş olduk.

Bu güzel vesileyle Miraç ile Berât Kandili’nizi tebrik eder, sıhhat ve afiyet dolu günlerde istifadeli okumalar dileriz.