Bu üründen 59 adet satılmıştır.

İcat Nasıl Paraya Dönüştürülür? // SAYI: 67 (Eylül 2015)

Dergi: İnsan ve Hayat Fiyat: 5,00 TL

HIRS
Kapak başlığını okuyanlar cümlede geçen “para” kelimesine takılmış olabilirler. “Hırslar” üzerinden zihin kirliliği akla gelebilir. Son yıllarda insanlara özellikle şehvet, yemek ve para hırsları üzerinden olta atılıyor ve zihinler kirletiliyor. Dergi olarak dikkat ettiğimiz bir konu bu. 

Diğer taraftan İmam-ı Gazali Hazretleri’nin Kimya’yı Saadet’inde bir başlık: “Tevbe Herkese, Her Zaman Lazım.” Başlık altında zahiren günahlardan arınma, batınî kalbi yemek hırsı, konuşma hırsı, haset, kibir ve riya hırsında itidal derecesine getirip akla ve şeriata itaatli yapıncaya kadar bunlardan tövbe etmenin farz olduğu anlatılıyor. 

Böyle olunca icat yapmak, patent almak ve bunu ticaretedönüştürmek nasıl değerlendirilebilir? 

İnsanoğlu maddi ve manevi mertebeleri ciddi bir çalışma ve mücadele ile elde edebilir. İkisinden birinde kolaylığın olduğuna inanarak kestirmeler aramak, usulsüzlüğe sebep olacaktır. Birindeki usulsüzlük diğerine de sirayet edecektir. Bırakın kişinin çalıştığı işte usulsüz davranmasını sektördeki usulsüzlükler bile önce çalışana sonra da ailesine
sirayet etmekte gecikmeyecektir. Eğitim sektörünün içinde olan birinin kendi ve aile hayatı ile eğlence sektöründe çalışan birinin durumu konuyu özetlemeye yeter.

İcat yapmak ve bunu ticarete dönüştürmek maddi alanda takip edilecek güzergâhların en az tehlikeli olanlarından biri gibi görünüyor. 

Bu ay dergimizde yolculuk konusunda birbirinden güzel yazılar ve fotoğraflar bulacaksınız. Yolculuk dün de bugünde gerçekten her hali ile meşakkat. Ancak Bülent Durgut’un yazdığı “Anadolu’dan Balkanlar’a Büyük Yolculuk” yazısını okuduğunuzda bir milletin topyekûn ve son derece acıklı yolculuklarını göreceksiniz. 

Osmanlı Medrese Sistemi “Usul Olmadan Vusul Olmaz” başlıklı, Ahmet Akın’ın kaleme aldığı yazı, eğitimin başladığı Eylül ayı içerisinde okunması gereken bir yazı oldu.

Burada sözünü edemediğimiz birbirinden güzel yazıların bulunduğu eylül sayımızla sizi baş başa bırakıyoruz. Hırsları tetikleyen değil, hırsları dizginleyen yeni sayılarımızda buluşmak ümidiyle…