Bu üründen 145 adet satılmıştır.

Sultan Abdülaziz'in İntikamını Alan Subay // SAYI: 45 (Mayıs 2012)

Dergi: Yedikıta Fiyat: 5,00 TL

Tarih mi, Masal mı?
Bir asırdan beri milletimize çeşitli masallar, efsaneler, hikâyeler, romanlar ve mühendislik eseri kurgular maalesef tarih diye okutturulmaktadır. Altı buçuk asırlık bir tarih, masallardan ibaret gibi gösterilmiş, hâlen de kısmen gösterilmeye devam edilmekte…

Sultan Abdülaziz'in İntikamını Alan Subay
Padişahı tahttan indiren darbecilerin lideri Hüseyin Avni Paşa, padişahın kayınbiraderi Çerkes Hasan’ın İstanbul’da kalmasını tehlikeli görmüş ve sahip olduğu Seraskerlik makamının yetkilerini de kullanarak Çerkes Hasan’ı Bağdat’a tayin ettirmiştir.

Bir Balkan Hikâyesi
“Haiz olduğum hilafet-i kübrâ münasebetiyle, hepinizin de pederi bulunduğum, rahat ve huzurunuza herhangi bir zarar ve noksanlık gelmemesi için uykumu, rahatımı ve nefsime hoş gelen şeylerin tamamını terk ettiğim teslim olunan hakikatlerdendir.”

Yemen'in Alim Sultanları Resûlîler
Bir zamanlar Yemen, deniz ticaretinden elde edilen vergiler sayesinde refah ve kültür seviyesi yüksek, âlimler tarafından yönetilen bir ülkeydi. Yemen bu parlak devrini, 1228;-1454; yılları arasında, Resûlîler zamanında yaşamıştır…

“Mamur Manastır”dan Mahzun Manastır’a
Osmanlı’nın göz bebeği şehirleri bağrında taşıyan Rumeli topraklarında, Makedonya’nın Manastır şehrindeyiz… Manastır, fetihten sonra çok gelişmiş ve bir ara Rumeli Eyaleti’nin merkezi olmuştu.

Hac Yolunda Namaz
Her hususta duayı ve sırtını Mevla’ya dayamayı ihmal etmeyen sultanın hatlarından biri şu manidar ifadelerle biter: “Hudâ yardımcıdır ehl-i hüdaya, sizi ısmarladım hıfz-ı Hudâ’ya”

Elektrikle Aydınlanan İlk Şehir TARSUS
Günümüzde Mersin’e bağlı bir ilçe olmasına rağmen birçok ilimizden daha büyük bir şehir olan Tarsus, barındırdığı tarihî değerlerin yanında şehircilik alanında birçok uygulamanın ilk olarak hayata geçirildiği yer olmuştur.

İnsanoğlunun Sadık Hizmetkarları Atlar
At, atgiller familyasına dâhil otçul bir memeli hayvandır. Evcilleri olduğu gibi, günümüzde Amerika bozkırlarında ve Altay Dağları yamaçlarında sürüler halinde yaşayan yabanileri de mevcuttur.

Osmanlı'nın Düğün Sandığı: Sûrnameler
Düğün ve şenlikler başlamadan aylar önce hazırlıklara başlanır, düğün mekânı tespit edilir, düğün için gerekli işlerin yapılması, davetlilerin ağırlanması, yemekler, oyunlar, gösteriler, hediyeler, nahıllar, ateş işleri ve diğer masraflar için binlerce altın harcanırdı.