Bu üründen 121 adet satılmıştır.

Suikaste Kurban Giden Osmanlı Konsolosu // SAYI: 97 (Eylül 2016)

Dergi: Yedikıta Fiyat: 5,00 TL

Bu sayımızda, Birinci Dünya Savaşı yıllarına gidiyor ve o tarihlerdeki Osmanlı-Güney Afrika ilişkilerine farklı bir pencereden bakıyoruz. İtilaf Devletleri’nin üç büyük sömürgeci gücünden biri olan İngiltere,  Müslümanların yaşadığı diğer sömürgeleri gibi Güney Afrika’da da Osmanlı hilafet makamının nüfuzundan endişe duyuyor ve bu nüfuzu kırmak için halka şirin gözükmek dâhil elinden geleni yapıyordu.

Esasında Osmanlı, İslâm’a hizmet maksadıyla Güney Afrika’daydı ve orada, görülmemiş bir insanlık anlayışıyla hareket ediyordu. Yoksa asla zengin altın ve gümüş madenleri için gitmemişti o topraklara. İlk defa yayınlanan belge ve bilgilerle savaş sırasında Osmanlıİngiliz diplomatik mücadelesi, Güney Afrika’da akis bulan Çanakkale Zaferi, önce hapsedilip sonra şüpheli bir şekilde vefat eden Osmanlı’nın ilk ve son Güney Afrika konsolosu Mehmed Remzi Bey ve onun ismini hâlâ soyadında taşıyan torunu Helene Hanım’ın anlattıkları bu ayki dosyamızda Halim Gençoğlu tarafından yazıldı.

Vekaleten eda edilebilen ibadetlerden olan hac için Osmanlı devrinde düzenlenen hac vekaletnamelerini Murat Kargılı, “Orta Asya’yı Osmanlılar idare etsin” diyen Buhara hanının 130; yıldır hac ibadetinden mahrum olduklarını anlattığı mektubunun hikayesini Prof. Dr. Mustafa Güler, birbirinden güzel eserler yayınlamış bir Osmanlı yayınevi olarak Âsâr-ı Müfîde Kütüphanesi’ni ve faaliyetlerini Harun Tuncer, Konya'nın en eski yerleşim mahallerinden Sille’yi İlker Süleyman Doğan kaleme aldılar.

Bilvesile Kurban Bayramı’nızı tebrik ederiz.

Gelecek sayımızda buluşmak dileğiyle…