Bu üründen 93 adet satılmıştır.

Ortadoğu' daki Kargaşa Kimin Eseri ? // SAYI: 72 (Ağustos 2014)

Dergi: Yedikıta Fiyat: 5,00 TL

Gazlı İçeceklere Osmanlı Tepkisi
Sağlığımıza zararı bilindiği halde gazlı içecekler günümüzde oldukça fazla tüketiliyor. Mazileri çok eskilere dayanan bu içecekler Osmanlı devrinde de alışkanlık haline gelmişti. Edirne Vilayeti Sıhhiye Müfettişi Tabip Hafız Mehmed Nuri, yüz küsur yıl önce yazdığı arzda bu içeceklerin zararları hakkında bilgi veriyor.

Kitapların Pîri Ali Emiri Efendi
İlim ve irfan sahasında çalışmaları ve kitaplarıyla ismi hatırlardan silinmeyecek Ali Emiri Efendi, tam 90; sene önce vefat etmiş, dengi ender bulunur bir hazine, bir ayaklı kütüphane idi...

Osmancık'ta Koyun Baba Türbesi
Sultan İkinci Bayezid Amasya’da vali olduğu yıllarda İstanbul’a her gidişinde Koyun Baba’yı bizzat ziyaret eder, hayır duasını alırdı. Evliya Çelebi, Koyun Baba’nın hatıralarının olduğu türbeyi ziyaret ederek o zamanki durumu hakkında bilgi verir…

Ortadoğu'daki Kargaşa Kimin Eseri?
Ortadoğu’nun kanlı tarihinde İngilizlerin rolü sanılandan çok daha fazladır. Mazlum milletlerin sırtında gittikçe semiren İngiltere, Ortadoğu’da tam hâkimiyeti sağlamak için özel ajanlarla bölgeyi yönetmeye kalkmıştı.

İngiliz Petrolcülere Karşı Hafiye Ordusu
Gazeteci-Yazar Raif Karadağ en önemli eserlerden biri olan Petrol Fırtınası’nda “dünyayı idare eden kuvvet” dediği petrolün dünya siyasetine nasıl yön verdiği ve nice devletleri birer oyuncak, nice devletlileri de birer alet haline getirdiğini en ince teferruatıyla anlatıyor.

Irak Sınırını Çizen Kadın: Gertrude Bell
Arkeolog, tarihçi, yazar, şair, seyyah, dağcı ve sanat tarihçisi... Arap ders kitaplarında "kahraman kadın" olarak okutulmuştu. Esasındaysa Osmanlı topraklarında İngiliz İstihbarat Örgütü adına çalışan bir İngiliz casusuydu... Veysel Sekmen'in kalemiyle Gertrude Bell'in casusluk faaliyetlerinin bilinmeyenleri...

Orhan Gazi’nin Annesi Mâl Hatun
Şeyh Edebâlî Hazretlerinin kızı, Osman Gazi’nin eşi, Orhan Gazi ve Alâeddin Bey’in annesi Mâl Hatun için, Osmanlı Devleti’nin aile temeli onunla kurulmuş diyebiliriz...

Kırım Hanları Tekirdağ'da Yatıyor!
300; yıl Osmanlı hakimiyetinde kalan Kırım ’ın halkı kadar idarecilerinin de tarihi Anadolu ’ya gelir dayanır. Günümüzde, en fazla Kırım hanı Tekirdağ’ın bir ilçesi olan Saray’da medfundur.

Bir Devrin Mizah Ustası: İncili Çavuş
Selçuklu devrinin mizah üstadı Nasreddin Hoca ne ise Osmanlı'nın buhranlı devirlerinde nükteleriyle meşhur olan İncili Çavuş da böyle bir şahsiyetti...

İki Şehit Barbaros: Oruç ve İshak Reis
Barbaros Hayreddin Paşa’nın iki kahraman kardeşi Oruç ve İshak Reislerin mücadele verdiği, şehit edildiği bölgelerde onların izleri hâlâ capcanlı duruyor…

"Ana kaynaklarımızı neşretmeden ciddi araştırmalar yapamayız"
Tarih kültür sahasında ciddi çalışmalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet İpşirli Fatih Üniversitesi’nde, kitapla dolu odasında başarısının perde arkasını anlatırken günümüz araştırmacılarına önemli ipuçları veriyor.

Maden Ocakları Müfettişlerce Denetlenmeli
Osmanlı Devleti, madenlerde yaşanan kazaların önüne geçebilmek için birtakım kararlar alıyor, bu kararların sahada uygulamaya konulması, kazaların tekrar tekrar yaşanmaması ve işçilerin güvenliklerinin sağlanması için maden ocaklarını müfettişlerle denetliyordu.