Bu üründen 90 adet satılmıştır.

Olimpiyat Bir Oyun mu? // SAYI: 61 (Eylül 2013)

Dergi: Yedikıta Fiyat: 5,00 TL

Kubbeşehir İstanbul
Türk-İslam mimarisinin sembolü haline gelen kubbeler, deha sahibi mimarlar tarafından; her türlü dinî, sosyal ve idarî yapılarda kullanılarak İstanbul adeta bir kubbeler şehri haline getirilmiş ve bu harikulade şehrin silüetini kubbeler şekillendirmiştir.

Olimpiyat Bir Oyun mu?
Olimpiyat oyunları modern manada ilk olarak 1896;’da Yunanistan’da düzenlenmişti. İlk defa 1906; yılında oyunlara davet edilen Osmanlı Devleti resmi olarak oyunlara katılmayı reddetmişti...

Suriye’de Müslüman Olan 100; Bin Nusayrî
Ortadoğu’da varlığını sürdüren Nusayrî, Dürzî ve Yezidî gibi gruplar, 19;. yüzyılda Batılı devletler ve Amerika’nın dikkatini çekmişti.

Öyle Fermana Böyle Dua!
Osmanlı üzerindeki hakimiyetini artıran Avrupa, 1839; Kasımı’nda ilan edilen ve bütün Osmanlı tebaasını kanun önünde eşit sayan Gülhane Hatt-ı Hümâyunu’nu yetersiz bulacak, bunun üzerine de Osmanlı tebaası Müslümanlarla gayri Müslimler arasında siyasî ve hukukî farklılıklar ortaya koyan Islahat Fermanı ilan edilecekti.

Zavallı Türkçe!
"Hâlbuki yazı ve edebiyat dilini halkın seviyesine düşürmek bizzat milli kültürü yıkmaktan başka bir netice vermez. Esasen medeniyet ve milletlerin ideali münevveri (aydın) halkın değil, mümkün mertebe halkı münevverin seviyesine yaklaştırmaktır…”

Zenta'da Esir Düşen Mühr-i Hümayun
Zenta Muharebesi öncesi yapılan bir taktik hatası Osmanlı tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan savaşta hezimete sebep olacak, Vezir-i azam Elmas Mehmed Paşa'nın şehit düşmesi üzerine "mühr-i hümâyûn" sefer meydanında düşman eline esir düşecekti.

Chengdu'da Kültür ve Sanat
Sichuan Eyaleti’nin başşehri, aynı zamanda Çin’in dördüncü büyük şehri olan Chengdu’da yapılan kültür ve sanat festivaline bir heyet olarak katıldık. Festivalde bizim klasik sanatlarımıza olan alaka bizi oldukça şaşırtmıştı…

Yüce Osmanlı Meclisi Divan-ı Hümayun
Osmanlı Devleti’nde karar alma organı olarak çalışan en büyük kurum, padişahın bulunduğu yerde onun adına toplanan Dîvân-ı Hümâyun idi. Osmanlı Devleti kendisinden önceki Türk-İslam devletlerinden devraldığı bu teşkilatı kendine mâl etmiş ve hiçbir devlette görülmemiş hızda çalışan bir mekanizma ortaya çıkarmıştı...

Diyarbakır'dan Bağdat'a Kelekle Seyahat
Kelek; koyun, keçi gibi küçükbaş hayvanların ya da sığırların kesildikten sonra derisinin parçalanmadan yüzülmesi ile elde edilen tulumların şişirilmesi ve bunların ahşap malzeme ile birbirine bağlanmasıyla meydana getirilen bir çeşit saldır.