Bu üründen 77 adet satılmıştır.

Mescid-i Nebevi'de
Büyük Değişim
// SAYI: 74 (Ekim 2014)

Dergi: Yedikıta Fiyat: 5,00 TL

Peygamber Efendimizi (s.a.v) Hoşnut Etmek İçin Her An Uyanık Olmalıdır
Mescid-i Nebevî’nin tamiri için, dokuz maddelik bir nizamname hazırlanır. Nizamname, Osmanlı’nın çalışma usûlü ve mukaddesata hürmetinin belgesi niteliğindedir…

Mescid-i Nebevî'de Büyük Değişim
Mescid-i Nebevî, hem ilk İslam Devleti’nin merkezi hem arz üzerindeki üç mukaddes mescitten biri, hem de Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) hâne-i saâdetleridir. Müslümanların çoğalmasıyla sürekli genişleyen ve zamanla tamire muhtaç hale gelen bu mübarek mekân,

Çinili Prestijin Sonu
Yıldız Sarayı’nda, İkinci Abdülhamid Han’ın kurdurduğu çini fabrikası, birçok Osmanlı değeri gibi sahipsiz kalmış, bir asır sonra ancak ayağa kaldırılabilmişti...

Ravza-i Mutahhara
Resulullah Efendimiz (s.a.v.) Mekke’den Medine’ye hicret buyurduktan sonra, ilk iş olarak bir mescit inşasına teşebbüs buyurmuş, bunun için de, misafir bulundukları Hz. Ebu Eyyûb el-Ensarî’nin (r.a.) evi civarındaki bir arsayı satın almışlardı.

İttihatçı Zihniyetin Mayası Talat Paşa
ittihat ve Terakki Komitası ve uygulamaları son devir Osmanlı tarihinin tartışmalı bir gerçeğidir. Tanzimat ile başlayan Yeni Osmanlılar akımının bir neticesi olan komita, 1908;’de Meşrutiyet’in ilanından sonra partileşmiş ve Türk siyasi hayatındaki önemli yerini almıştır.

İlimden Geçinmek
Adam yetiştirme edebiyatı üniversitelerimizdeki en abes sohbetlerden biri ve belki de birincisidir. “Bir insan nasıl yetiştirilir” veya “yetişmek isteyen bir insan nasıl anlaşılır ve ne gibi hususiyetlere sahiptir” gibi sualler hiç gündemde bile olmamıştır.

Muzaffer Ordu Benle Can Buldu
Bendeniz gibi bir ânı tasvir eden, âdem elinden çıkma sanata tasvir derler sizin diyarda. Bazen bir seferdir müsebbibimiz, bazen sultanımızın çıktığı bir av ya da şehzadelerimizden birinin sünnet merasimi… Renk renk boyalar bir biri ile buluşur ve bir ânı nakşeder sahifelere.

"Tarihçilik Ömür Boyu Talebeliktir!"
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarih bölümünün emektar hocalarından Prof. Dr. Abdülkadir Özcan’ın evinde kütüphanesi, çalışma prensipleri, tarihçilik anlayışı üzerine zevkli bir sohbet yaptık, hatıralarını dinledik…

Topkapı Sarayı’nda Botanik Bahçesi Açılacaktı
Bugün, yurt içinden ve yurt dışından ziyaretçi akınına uğrayan Topkapı Sarayı’nda bir botanik bahçesi kurulmasının planlandığını biliyor muydunuz?..