Bu üründen 108 adet satılmıştır.

İlk Defa Yayınlanan Arşiv Belgeleriyle: EYÜP SULTAN CAMİİ'NDE YENİ KEŞİF Meçhul Hattatlar Bulundu! // SAYI: 181 (Eylül 2023)

Dergi: Yedikıta Fiyat: 20,00 TL

Tarih tekerrür de eder tekâmül de. Tekerrür etmesi, benzer hadiselerdeki benzer sebepler ve benzer sonuçlar şeklinde olur, hâliyle. Tekâmül etmesi ise derin ilmî
araştırmalar sayesindedir. Yeni bulunan vesikalar yahut arkeolojik çalışmalar neticesinde, bazen yeni tesbitler yapılır bazı kere de doğru bilinen yanlışlar düzeltilir.

Bu ayki dosyamız, mühim bir keşfi sizlere duyuruyor. İstanbul’un kıymettâr mekânlarından, dünyaca meşhur Eyüp Sultan Camii’nin hüsn-i hat yazılarının
kimler tarafından yazıldığını tesbit etmiş bulunuyoruz. Şimdiye kadar konuyla ilgili yapılan tahminlere, yeni vesikalarla katiyet kazandırıyoruz. Üstelik bu meçhul
hattatımızın sadece ismi değil, tercüme-i hâli de yazarlarımızın titiz tarihçilikleriyle ilk defa literatüre girmiş oluyor.

Bu keşfin, aynı zamanda dergimizin on beşinci yılına rast gelmiş olmasıyla da bahtiyarız.

Daha nice yıllarda, tarihi hep beraber yeniden yazmak, yepyeni keşif yolculuklarında beraber olabilmek ümidiyle istifadeli okumalar diler, bu vesileyle Mevlid Kandili’nizi tebrik ederiz...