Bu üründen 81 adet satılmıştır.

Hindistan'da Türk Asrı // SAYI: 64 (Aralık 2013)

Dergi: Yedikıta Fiyat: 5,00 TL

Meşveret Eden Pişman Olmadı!
Bir işi istişâre etmek, üzerinde konuşmak, danışmak, fikir alışverişinde bulunmak manasına gelen meşveret, sadece bir davranış değil, Osmanlı Devleti’nde başarının anahtarlarından biriydi. Kuruluş devrinde, meşverete en çok önem veren padişah ise Murad Hüdâvendigâr’dı…

Hindistan'da Türk Asrı
Hindistan’daki Türk varlığı yaklaşık 650; yıl sürmüş, Hindistan topraklarına egemen olan farklı Türk hanedanlıkları, tıpkı Osmanlılar gibi çağlarına damgalarını vurmuşlardı...

Sultanın Tabutuna Haciz
Sultan İkinci Abdülhamid Han’dan sonra padişah olan Sultan Beşinci Mehmed Reşad devrinde (1909;-1918;) vuku bulan hadiseler, devleti sadece cephelerde yenilgiye değil tamamen yıkılışa doğru götürüyordu.

Dost İngilizlerle Düşman İngilizler Aynı Mezarlıkta
Kırım Harbi sırasında Osmanlı’nın müttefiki olan İngilizlerin yaralılarının bakımına tahsis edilen hastane, hem Kırım Harbi yaralılarını ağırlaması, hem de burada modern hemşirelik mesleğinin temellerini atan Florance Nightingale’nin görev yapması nedeniyle dönemin Avrupa matbuatının ilgi odağı olacaktı...

Türkistan'a İslamiyet'i Getiren Kumandan
Türkistan’ın İslamlaştırılması ve fetih süreci kısa süreli duraklamadan sonra Hz. Muaviye (r.a.) döneminde tekrar başlamıştı.

Mimar Sinan'ın Unutulan Köprüsü
“Dünya durdukça, eserlerimi gören aklıselim sahiplerinin, çabamın ciddiyetini göz önünde bulundurarak bana insaf ile bakacaklarını ve beni hayır dualarla anacaklarını umarım, inşallah.” Mimar Sinan.

Anayurt’tan Ata Yurda İpekyolu (2)
Her köşesinde ata yadigarlarıyla süslü bir coğrafya Doğu Türkistan. Dağları, ovaları, nehirleri, ağaçları, en önemlisi de insanları hiç yabancı gelmiyor bize. Tarihi şahsiyetlerle dolu bu ülke son yıllarda zulüm ve gözyaşının hakim olduğu yaşayan bir kültür müzesi…

Sizin Müslümanlığınız Bizim Kabulümüze Bağlı Değildir
“İslam dininin esası iki sözden ibarettir. Biri Cenab-ı Hakk’ın birliğini tasdik etmektir ki Arapça ‘Lâ-ilâhe illallâh’ kelamıyla eda edilir. Diğeri Muhammed aleyhisselam hazretlerinin Allah’ın peygamberi olduğunu tasdik etmektir ki Arapça ‘Muhammedün Resûlullâh’ sözleriyle yerine getirilir.

Titiz Bir Dilci ve Türkçemiz
“Aslında o çok yanlı değil, çok yönlü bir insandı. Resim yapardı; uzmanlık sınırına dayanmış bir müzik dinleyicisiydi; kılı kırk yaran bir çevirmendi; titiz bir dilciydi; usta bir oyuncuydu. Türkçeyi iyi bilen, doğru kullanan yazarlardan biriydi.”

Yeni İcad Tıp Aletleri Yakından Takip Ediliyordu
19;. yüzyıl Osmanlı Devleti’nde bir çok yeniliklerin yapıldığı bir dönemdir. Nitekim Sultan İkinci Mahmud dönemine ait olan bu vesika, dünya çapında tıbbın ilerlemesi ve yeni aletlerin geliştirilmesine Osmanlı Devleti’nin ne kadar yakın ve ilgili olduğunu bizlere gösteriyor.