Bu üründen 87 adet satılmıştır.

Gurbette Kalan Sultan Vahdeddin Han // SAYI: 63 (Kasım 2013)

Dergi: Yedikıta Fiyat: 5,00 TL

Selçuklu'nun Çevganı Avrupa'da Oldu Polo
Selçuklular devrinde bir çeşit savaş sporu olarak oynanan çevgân, Asya ülkelerinde rağbet gören bir oyundu. 19;. yüzyılda İngilizlerin Afganistan ve Kuzey Hindistan’ı işgaliyle çevgân polo adını alacak ve bütün dünya bu oyunu tanıyacaktı.

Gurbette Kalan Sultan Vahdeddin Han
İttihat ve Terakki’nin 1909;’dan 1918;’e kadar devleti sürüklediği felaketler neticesinde Osmanlı Devleti yıkılışa sürüklenmiştir. Osmanlı tarihinin bu en felaketli yıllarında 6. Mehmed Vahdeddin padişah olacak ve gurbete gitmek zorunda kalacaktır.

Bir Tartışma, Bir Manifesto
1 Kasım 1928; tarihinde Yeni Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında Kanun’un kabul edilmesiyle Osmanlı alfabesinin yerine, Latin alfabesinin Türkçeye uyarlanmış biçimi kabul edilmişti. Bu kanun çıkmadan önce basında da yankı bulmuş, uzun süre tartışılmıştı…

Kayserililer Fransa'da Nasıl Esir Düştü?
1913; yılında Buenos Aires’e giden ve orada üç yıl çalışan Kayserili Osmanlı vatandaşları, seferberlik emri üzerine bir Fransız vapuruna binerek yola çıkmışlardı. Vatan hasretiyle yanıp tutuşan bu yolcuları Fransa’nın Marsilya şehrinde, hayatlarının seyrini değiştirecek bir sürpriz bekliyordu.

Enver Paşa'nın Peşindeki Alman Casusu
Hatıratında Karabekir Paşa, Enver Paşa’nın Almanlarca casusluk yoluyla elde edildiğini ima ediyordu. Aşağıdaki yazıda okuyacağınız “iddiaları da” bu çerçevede değerlendirmek pek de yanlış olmaz…

Eskiden Hicri Yılbaşı Kutlanırdı
Bu sene Hicrî yıl 4 Kasım’da başlıyor. Son yıllarda Hicri yılbaşılar hatırlanmaya ve çeşitli programlar yapılmaya başlandı. Osmanlı’da yeni Hicri yıla giriş, İstanbul kadısının ilâmıyla tebliğ edilirdi...

Türk Arşivciler Derneği Başkanı ile Röportaj
Türk Arşivciler Derneği Başkanı Ali Osman Uysal, hazine değerindeki dokümanların bulunduğu arşivlerimizin bugünü ve yarınına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Pîrî Mehmed Paşa
Pîrî Mehmed Paşa bir gün Yavuz Sultan Selim Han’a; “Padişahım, biliyorum ki sonunda bir sebep bulup beni öldüreceksiniz! Bari şu işi bir an önce yapsanız da, beni şu dünya hayatından kurtarsanız!” dedi.

"Osmanlılar Gelmiş, Türkler Gelmiş!"
Koskoca Osmanlı Devleti üç kıtada her yerde arkasında birer parça vatan toprağı ve vatandaşını bırakarak çekilmek mecburiyetinde kalmıştı. İşte bunlardan biri de, çok yakınımızda duruyordu. Çevrenin etkisiyle dedelerinin dilini, Türkçeyi unutmuşlardı. Ama evin her tarafında kültürlerini yaşatıyorlardı.

İstanbul Muvakkithaneleri
İbadetlerin her birinin ayrı vakti vardır… Günümüz teknolojisiyle zamanın takibi ve tespiti oldukça kolay. Peki, eskiden ibadetlerin zamanını tayin eden muvakkithaneler nasıl çalışırdı?

Korsan Kayıkçılara Fırsat Verilmeye!
Bundan neredeyse 450; yıl önce, günümüz korsan taksicileri gibi korsan kayıkçılar vardı. İşte, can ve mal emniyetinin sağlanması için Üsküdar’da yolcu taşımasına izin verilen kırk adet kayık dışında başka kayıkların yolcu taşımamasına dair bir vesika...