Bu üründen 140 adet satılmıştır.

Geçmişte Hayal Edilen Gelecek // SAYI: 98 (Ekim 2016)

Dergi: Yedikıta Fiyat: 5,00 TL

Sloganımız, “Geçmişe bakarak geleceği görmek için”. Bu ifadeler elbette tarihe ve ondan alınacak ibrete matuf. Tarih ilmi, insanlara hem geçmişini hem de geleceğini öğretiyor. Geçmişin
tecrübesinden istifadeyle benzer hatalara düşmemeyi ve lüzumlu tedbirleri almayı da. Bugün, tarih penceresinden geçmişe ve geleceğe bakabiliyoruz. Ama ya sadece geçmişten geleceğe bakabilmek, hatta hayal edilen o geleceği resme dökebilmek nasıl bir şey?

Bu ayki kapak konumuz Tunahan Kanıcı tarafından hazırlandı ve tam da bu meseleye dair. Mevzuun başlangıcı 1850;’lere kadar gidiyor. Dosyamızı okuyunca umumiyetle içinde yaşadığımız yıllara dair tahminlerin yapıldığını öğrenecek, geçmişin çizgilerinde bugünün nasıl hayal edildiğini göreceksiniz. 1972;’de yapılmış bir röportaj da konuya dair ilginç bilgiler sunuyor.

Bir Sultan Abdülhamid müdafii olarak Ali Emiri Efendi ve Levâmi’u’l-Hamidiye isimli eserini, Hasan Doğan; Amerikalı ilk Müslüman ve Osmanlı’nın New York fahrî konsolosu Muhammed Alexander Russel Web Efendi’yi, Harun Tuncer; paylaşılamayan asırlık lezzetimiz baklavayı, Melih Uslu; Askerî Müze’nin kuruluş hikâyesini, Doç. Dr. Ahmet Köç yazdılar. Prof. Dr. Ali Öngül Bey ile Çamlıca Araştırma Kütüphanesi’nde yaptığımız sohbeti Tecrübe Konuşuyor bölümünde okuyabilirsiniz. Yeni bölümlerimizden, ilgiyle takip edilen Kitap Kritik’te ise Doç. Dr. Mustafa Gündüz, Muallim Naci’nin Edeb Mektebi isimli eserini ele alıyor.

Gelecek sayımızda buluşmak üzere…