Bu üründen 116 adet satılmıştır.

Anadolu'nun Çehresi Selçuklularla Değişti // SAYI: 52 (Aralık 2012)

Dergi: Yedikıta Fiyat: 5,00 TL

Osmanlılarda Yol Emniyeti Nasıl Sağlanırdı?
Eskiden yollarda emniyeti ve rahat seyahati temin için misafirhane, ribat, kervansaray ve derbent gibi kurumlardan istifade ederdi. Derbendler önemli geçit bölgelerinde, etrafa hâkim yerlere küçük birer kale şeklinde de inşa edilirdi.

Sultanın Haccına Vekil Olmak
Osmanlı sultanları, valide ve hanım sultanları, bazı vezirler ve idareciler vekâlet yolu ile hac yaptırmakla kalmıyor her sene namlarına hac yapılması için vakıflar tesis ediyorlardı.

Anadolu'nun Çehresi Selçuklularla Değişti
Malazgirt’ten hemen sonra Kutalmışoğlu Süleyman Şah Anadolu’nun fethi ile vazifelendirilmiş ve İznik, Anadolu’daki ilk Türk pâyitahtı olmuştur.

Hazar Denizi Ejderhası
Hazar Denizi kıyısında olan ibret verici şey başka bir denizde yoktur… Bu Hazar Denizi’ne mahsus bir ejderhadır ki üst çenesinde 150;, alt çenesinde ise 140; dişi vardı. Her bir dişi birer arşın uzunluğunda ve insan baldırı gibi kalın dişlerdi.

Endülüs’ten Yükselen Feryâd
İslam coğrafyasındaki en büyük kıyıma maruz kalan bölgelerden biri de şüphesiz Endülüs'tür. 1400;’lü yılların sonuna gelindiğinde İspanya topraklarında Müslümanlara karşı yapılan katliamlar, büyük bir insanlık suçu olarak durmaktadır.

Raylar Üzerinde Yolculuk
1850;’li yılların başında Batı’da kullanılmaya başlayan tramvaylar şehir içi yolcu taşımacılığına önemli kolaylıklar getirmesi sebebiyle Osmanlı Devleti’nde de ilgi görmüş ve 1871; yılında sokaklarda görülmeye başlamıştı.

Yeryüzünün İlk Mescidi Kabedir
Yeryüzünün ilk mescidi olan Kâbe-i Muazzama Mekke’de bina edildi.

Kazan'dan İdil Nehri'ne Tataristan
İdil-Bulgar Türklerinin İslamiyet’i toplu olarak kabulünün 1123;. yılı, İdil-Bulgar Türk Devleti olarak İslamiyet’i kabulünün ise 1090;. Yılının kutlandığı tarihi Bolgar şehrine tarih ve kültür seyahatine çıkıyoruz.

Avrupalının Türk Kafası
Sultan Abdülaziz Han, 1867;’de Paris Milletlerarası Sergisi’nin şeref misafiri olarak Fransa’ya gider. Buraya getirilen ve yumruk vurarak güç denemesi yapılan dinamometreye Fransızlar “Türk Kafası” adını takmışlardır.

İngilizlerin Dünyaya Hediyesi: Kolera
Kolera sınır tanımayan bulaşıcı ve öldürücü bir hastalıktır. Her ne kadar günümüzde bu hastalık zaman zaman görülse de, eskiden çok daha etkili ve yaygındı.