Bu üründen 45 adet satılmıştır.

191. Sayı // SAYI: 191 (Temmuz 2024)

Dergi: Yedikıta Fiyat: 20,00 TL

Akdeniz’in doğusundaki stratejik konumuyla Kıbrıs, tarihin her devrinde büyük bir öneme sahip olmuştur. İslâm tarihi açısından bu, bir kat daha böyledir. Zira onun ilk fatihleri, sayısı binleri bulan Ashab-ı Kiram hazeratıydı. Kıbrıs’ın toprakları, içlerinde hanımların da bulunduğu gazilerin kanlarıyla sulanmıştır. Hatıraları 

ve mefkûreleri orada hâlâ canlıdır.

Konstantiniyye’nin fethi nasıl asırlarca Müslüman kumandanların hayallerini süslemişse, İslâm’ın 

ilk donanması da bir başka nebevî müjdeye nail olabilmek düşüncesiyle inşa edilmişti. Bu müjde, deniz gazasına çıkacak ilk orduya Cennet’in vaad edilmesiydi.

Bu işe ilk teşebbüs eden, Hazret-i Muaviye oldu. Henüz bir vali iken, Hazret-i Ömer’in emriyle Filistin’in sahil şehirlerini fethetmiş, buradaki Bizans tersanelerinden istifadeyle bir deniz gücü meydana getirmişti. Azmi ve gayreti sayesinde, İslâm donanmasının Kıbrıs üzerine olan ilk deniz seferini 

yapmak da ona nasip olacaktı.

Dosyamızda, Hazret-i Muaviye’nin askerî ve idarî dehası çerçevesinde konunun detaylarına odaklanıyoruz. Akdeniz’in ilk defa Müslüman gölü hâline gelmesine, Hazret-i Muaviye’nin fetihlerine, Kıbrıs’ın Osmanlı asırlarına şahitlik etmek üzere, istifadeler dileriz. 

Hicrî 1446 yılınızı ve Aşure gününüzü tebrik ederiz.