Bu üründen 55 adet satılmıştır.

189. Sayı // SAYI: 189 (Mayıs 2024)

Dergi: Yedikıta Fiyat: 20,00 TL

İlk Müslümanlara ve aynı zamanda ilk mühtedilere şahitlik etmiş Asr-ı Saadet’ten bugüne yaşanagelmiş ve bundan sonra da yaşanacak bir hadise olarak ihtida, pek çok farklı sebebe bağlıdır. Necaşi için, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) mektubu; Hz. Ömer (r.a.) için, işittiği âyet-i kerîmeler; Mısır, Horasan, Mâverâünnehir ve Sind bölgelerindeki kitleler için, Ömer bin Abdülaziz’in gayretleri; Tabip Panayota için, şahit olduğu bazı adaletsizlikler; devşirmeler için, sistemin kendisi; Hıristiyan Balkan köylüsü için, kâh bir gazi kâh bir derviş; Çinli tüccar için, dürüst Müslüman tacir… Hidayet için bir vesile hep olmuş tarih boyunca.
Bu ayki dosyamızı Osmanlı mühtedilerine ayırdık. Osmanlı sosyal hayatında ihtidanın yerini, yeni Müslümanların karşılaşabilecekleri olumlu/olumsuz muhtemel durumları, Müslüman ahali ve devlet tarafından kendilerine nasıl sahip çıkıldığı, küçük mühtedilerin haklarının nasıl korunduğu gibi konular ve Devlet-i Aliyye’ye hizmeti geçmiş meşhur mühtedilerden bazılarının kısa hayat hikâyeleri, dosyamızın detaylarını oluşturuyor.
İstifadeler diler, İstanbul’un fethinin 571. yılını tebrik ederiz.