Bu üründen 101 adet satılmıştır.

14 Asırlık Tarih: Kıbrıs // SAYI: 60 (Ağustos 2013)

Dergi: Yedikıta Fiyat: 5,00 TL

Eskiden Çevreyi Kirleten Asılırdı!..
Çevrenin temiz tutulması meselesinin her devirde insanlar arasında önemli bir konu olduğunu tarihî kaynaklardan öğrenmekteyiz. Çevrenin temiz tutulması hususunda Osmanlı Devleti devrinde de gerekli hassasiyeti göstermeyenlere çeşitli cezalar verilirdi.

Kıbrıs'tan Osmanlı Geçti!
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyelerinden ve Osmanlı Denizcilik Tarihinin önde gelen uzmanlarından Prof. Dr. İdris Bostan ile Kıbrıs’ın Osmanlılar tarafından fethini ve günümüze kadar olan süreci ele aldık.

14; Asırlık Tarih: Kıbrıs
Tarih öncesi çağların ardından Finikeliler, Hititler, kadim Mısır ve Yunan devletleri, Roma, Bizans derken M.S. 649; yılında nihayet İslam ordularının adım attığı Kıbrıs’ı kat‘i olarak alan ilk İslam devleti Osmanlılardı.

Kıbrıs’ta Yaşayan Tarih
Osmanlı Devleti fethettiği yerlere adalet yanında imar da götürmeyi bir fetih politikası olarak benimsemişti. Bu politikayla Fetihten hemen sonra Kıbrıs Adası’nın en parlak günleri başladı. Dinî yapılardan tic aret müesseselerine kadar pek çok yeni bina inşa edildi .

İttihatçılardan Satılık Kışla
Son dönemde ülke ve dünya gündemine oturan Topçu Kışlası etrafındaki tartışmalar hâlâ devam ediyor. 1940;’ta Lütfi Kırdar tarafından yıktırılan kışlanın yapım tarihi net olarak tespit edilebilmiş değil. Fakat son dönemde bazılarının iddia ettiği gibi ona ait plan, harita vs. de yok değil!

İslam Medeniyetinde Takvimler
Müslümanların ibadet vakitlerinin Güneş’in konumuna ve Ay’ın evrelerine göre belirlenmesi sebebiyle, ilim adamları Ay ve Güneş hareketlerini ilgi ile takip etmişlerdir.

Cerrahpaşa Semtinin İsim Babası: Mehmed Paşa
Osmanlı tarihinde tababet müessesesinde yetişip sadaret makamına kadar yükselen iki sadrazam bulunmaktadır. Bunlardan ilki, Cerrahpaşa semtine de ismini veren Mehmed Paşa’dır...

Sultanın Basın Danışmanından Ermeni Meselesine Çözüm!
“Tıpkı daha önce olduğu şekilde bir çeşit Yıldız Sarayı casusu gibiydi; siyah şapkalı, siyah elbiseli, elbisesinde ve parmağında birer mücevher bulunan küçük, kurnaz, yaşlı bir adam. Öyle sanıyorum ki Londra’ya bir entrika için gelmişti...”