Bu üründen 164 adet satılmıştır.

Cezîretü'l Uşşâk: Sinop // SAYI: 156 (Şubat 2023)

Dergi: İnsan ve Hayat Fiyat: 10,00 TL

Hedef

Hayatta, insanın karşısına hedefler çok çıkar. Doğru hedefe, doğru zamanda, doğru şekilde ulaşmak kolay değildir.

Birçok insan, doğruyu gördüğü halde, yanlış etki altından kurtulamayarak, onu kendine hedef olarak tayin edemez.

Hedefsiz ya da yanlış hedefi olan birisi olarak hayatına devam eder.

Bazıları da hedefi tayin eder, zamanını denk getiremez. Ahh keşke, şöyle olsaydı, böyle yapsaydım, diyerek hayıflanır. Zaman geçer, bildiği ve gördüğü halde doğru hedefe gidemeyen olarak kalır.

Bazen de doğru hedef, güneş gibi parlar, bütün zorluklarla beraber o yöne doğru gidilir ama ulaşmak mümkün olmaz. O zaman da uğrunda feda edilen ne varsa, tamam oldu denilir. En sonunda, “Hedefe ulaşsaydım iyi olurdu ama en azından o uğurda bir hayat sürdüm.” denilir.

Bu ay okuyacağınız, Seyyid Bilal Hazretleri’nin hayatı, doğru hedefi tayin edip o uğurda şehit düşmenin detaylarını anlatıyor. O detaylarda neler yok ki?

“Başını Vermeyen Şehit: Seyyid Bilal Hazretleri”nin hayatı, yüzyıllar içerisinde, yöre insanına en derinden sirayet etmiş bir hayat.

Yaşadıkları, yaptıkları ve sonrasında ibret oldukları, coğrafyaya, taşa, toprağa kazınmış, dilden dile anlatılmış ve hâlen de anlatılmaya devam ediyor.

Bunun yanında “Cezîretü'l Uşşâk: Sinop” yazısı, Sinop beldesinin, Seyyid Bilal Hazretleri’nin hatırasının etrafında nasıl şekillendiğini, kültür ve mimariye dönüştüğünü anlatıyor.

“Video Paylaşım Sitelerinden Öğrenme Makbul mü?”, “Alışkanlıkları Değiştir, Hayatın Değişir” gibi yazılar, doğru hedefe gitme noktasında okuruna ufuk açan birkaç yazıdan birisi oldu.

SÜZGEÇ bölümünde, “Karadeniz’in Balık Kültürü” yazısı yer alıyor. Balık kültüründe gelinen noktada yazı, okuruna değer katacak olan detaylar barındırıyor.

Genç Hayat eki, “İnsanları mutsuz etmenin bir yolu da onlara sürekli, daha iyisine lâyık olduklarını söylemektir” başlıklı. Hem düşündüren hem de keyifli vakit sağlayan yazılarıyla sizlerle.

Miraç Kandili’nizi tebrik ederiz.

Okuruna güzel hedefler anlatan, yeni sayılarda buluşmak temennisiyle…

Not: Cezîretü'l Uşşâk: Tarihî kaynaklarda Sinop için kullanılan bir tamlamadır ve âşıklar adası manasına gelir. Uşşâk, "âşık"ın cemisidir.