Bu üründen 145 adet satılmıştır.

Sahip Çıkamadığımız Miras: Kazıyın Osmanlıyı! // SAYI: 102 (Şubat 2017)

Dergi: Yedikıta Fiyat: 5,00 TL

Tarih boyunca hiçbir devlet yoktur ki Osmanlı Devleti kadar hüküm sürsün ve gittiği her yere refah ve medeniyet götürsün, fakat neticede yine o ölçüde haksızlığa, kadir-kıymet bilmezliğe ve iftiralara uğrasın. Hem de kendi toprağında ve torunları eliyle. İşin özü tam da böyle. Bu ay kapağımıza taşıdığımız konu, Osmanlı’nın maruz kaldığı muamelelerin sadece bir cihetine dair. Oldukça manidar ve oldukça dikkat çekici...

Sahip çıkamadığımız miras, kazınan kitâbeler, tuğralar ve usta sanatkârların eserlerinin başına gelenler, hadiseleri yakinen müşahede etmiş sanat tarihçisi Prof. Dr. Semavi Eyice’nin dilinden ve Doç. Dr. Süleyman Berk’in kaleminden sizlere ulaştı.

İlmin izzetini, zenginliğin debdebesine tercih etmiş Bursalı meşhur âlim ve bilahare sultan hocası Molla Hocazade’yi Soner Demirsoy ve Mevlüt Çalışkan, tarihî Osmanlı beldelerini, “dedelerinizi ziyaret eder gibi ziyaret ediniz.”diyen Melih Uslu, Sultan Abdülmecid’in hediyesi kitâbenin süslediği Washington Anıtı’nı Osman Doğan ve padişahın evinin içi gibi olan Karadeniz’deki ilk Rus gemisi Krepost’u Doç. Dr. Fatih Ünal kaleme aldılar. Tarihten Sayfalar’da, bugün neredeyse sağlam binası kalmayan Halep’in bir asır önceki ahvaline yer verdik. Vesikalar Arasında bölümünde ise, Sultan Abdülaziz’in katli hadisesinde sorguya çekilen Ayasofya Camii imamının ifadeleri yer alıyor.

Gelecek sayımızda buluşmak üzere… Keyifli okumalar...