Bu üründen 111 adet satılmıştır.

Osmanlı'nın Çanakkale 1915 Panaroma Müzesi // SAYI: 50 (Ekim 2012)

Dergi: Yedikıta Fiyat: 5,00 TL

Şehirlere Hayat Dağıtan Su Terazileri
Su terazileri, eskiden şehir sulama sisteminin en önemli unsurlarındandı. Kaynaktan şehre getirilen suyun şehir şebekesine taksiminde büyük önem taşıyan bu yapılar artık ehlince bilinen birer tarihi eser olarak arz-ı endam ediyor.

Osmanlı'nın Çanakkale 1915; Panaroma Müzesi
Çanakkale Deniz Savaşı’nın bitiminden henüz 15; gün dahi geçmeden, 31; Mart 1915;’te, Çanakkale Savaşları’nın muhtelif sahnelerini yansıtan bir panorama kurulması için teklif verilmişti.

Fatih Sultan Mehmed ile Mimarbaşı Mahkemede
Fatih Camii’nin Ayasofya’dan alçak inşa edilmesi üzerine sultan oldukça hiddetlenir ve mimarla mahkemelik olur... Osmanlı’nın hak ve adalet anlayışını gözler önüne seren sıra dışı bir kıssa…

Hilafetin Kaldırılması ve Abdülmecid Efendi
Saltanatı kaldırarak Osmanlı Devleti’ne son veren TBMM, halifelik makamını sadece dinî muhtevalı bir müessese olarak devam edecek şekilde karara bağlamıştı.

Mecelle’nin Kavâid-İ Külliyesi’nde Ceza Hukuku
Tanzimat Fermanı’nın ilanı (1839;) ve fermanın hukuk alanında yenilikler yapılmasını gerektirmesiyle Osmanlı Devleti’nde yeni kanunlara ihtiyaç duyulmuştu.

Giresunlu Hüseyin Çavuş
Hüseyin, daha askerlik çağı gelmemişken bile mutlaka askere alınmasında ısrar gösteriyor ve: ‘Reis Bey, yaşımla değil, başımla iş göreceğim. Yalvarırım size, beni Kafkaslara gönderin. Orada çarpışacağım!’ diyordu...

Osmanlı'da Hiçbir Erkek Karısını Dövemez
“Karı koca birbirleriyle çekişip ağız kavgası ederler. Fakat hiçbir erkek karısını dövmez. Çünkü kadın kadıya şikâyet edebilir. Bu durumda koca birkaç yüz sopa yer, üstelik para cezasına da çarptırılır.”

Kadîm Hatıralar Diyârı El-Azîz
Anadolu’da İslam laleleri renk vermeye başlayalı beri, nice deryaların durağı olmuştur El-Aziz. Sayılamayacak çoklukta birçok değer bu toprağın göz kamaştıran nurunun halesi içerisinde mevcuttur.

Osmanlı'da Kurban Bayramları
Eski İstanbul’da Kurban Bayramı telaşı pek çok bakımdan günümüzdekiyle aynıydı. Farklı olarak halk, büyükbaş hayvanlara pek rağbet etmezdi. Bundan dolayı kurbanlık olarak getirilen hayvanların tamamı koyun veya koç olurdu.

Özi: Bir Yürek Sızısı
17; Aralık 1788;… Özi daha fazla dayanamamış ve düşman tarafından zaptedilmişti. Ancak, burada yaşanan sıradan bir savaş değildi. Düşman, o zamana kadar misli az görülmüş bir katliam yapmıştı...

Ayasofya’da Fatih’in Geleneğine Gösterilen Hassasiyet
Fatih Sultan Mehmed Han İstanbul’u fethederek yeni bir çağın başlamasına vesile olurken Osmanlı Devleti de artık eskisinden daha büyük ve daha güçlü hale gelmiştir.