Bu üründen 147 adet satılmıştır.

Moğolların İlk Müslüman Hanı: Cengiz'in Torunu Berke // SAYI: 173 (Ocak 2023)

Dergi: Yedikıta Fiyat: 10,00 TL

İslâm coğrafyasında ve İslâm tarihlerinde Moğollar, Türkistan’ın doğusundan Anadolu’nun batısına kadarki oldukça geniş topraklarda yaptıkları istila ve katliamlar ile anılırlar. Âdeta taş üstünde taş, gövde üstünde baş kalmamacasına bir istiladır mevzubahis olan. Mezkur sahanın bütün siyasî dengesi de alt üst olmuştur aynı zamanda.

Fakat gün gelir, “ölüden doğan diri” misali, Cengiz Han’ın ilk torunlarından biri Müslüman olur ve vakti gelip hanlık tahtına geçer. Artık o, milliyetinden sıyrılmış, asil bir davanın sancaktarı olmuştur. Bedir’de, Uhud’da karşı saflarda savaşan babalar-oğullar gibi o da gayrimüslim amcazadesi ile çetin mücadelelere girişir. Bir Moğol, diğer bir Moğol’u hak yola davet eder. Onun sayesinde İslâm âlemi rahat bir nefes aldığı gibi pek çok Moğol topluluğu da hak din ile müşerref olur.

Cengiz oğlu Cuci oğlu Berke Han, Altın Orda Hanlığı’nın ilk Müslüman hükümdarıydı. Vaktiyle devletinin toprakları; doğuda Kazakistan-Çin sınırından batıda Polonya-Litvanya içlerine kadar uzanıyordu.

O, Rus steplerinin de tek hâkimiydi. Bütün bunların yanında, tasavvufla yoğrulmuştu ve “dünya padişahlığına sarılıp özümü kaybedemem” diyecek kadar şeyhine bağlıydı. Üstelik şeyhinin hocası da Moğollara karşı mücadele ederken şehit düşmüş bir zattı.

Moğollarla, bize çok uzak gibi görünen ama bir o kadar da yakın olan ortak İslâmî geçmişimizden bir sahne, bu ay kapağımızda yerini aldı.

İstifadeli okumalar diler, üç aylarınızı ve Regaib Kandili’nizi tebrik ederiz.