Bu üründen 115 adet satılmıştır.

Mağlup Ordunun Galibiyet Abidesi // SAYI: 51 (Kasım 2012)

Dergi: Yedikıta Fiyat: 5,00 TL

Babıali Kütüphanesi
Ahmed Cevad Paşa’nın kurduğu Bâbıâli Kütüphanesi Osmanlı merkez bürokrasisinin en güçlü kurumu olan Sadaret makamına hizmet etmesi bakımından ayrıca önemlidir...

Peygambere Hakaret Piyesinde Diplomasi Başarısı
Sultan İkinci Abdülhamid yayınlanmasını kabul etmeyerek, oyunun kesinlikle oynanmamasını, oynanırsa bunun Türk-Fransız ilişkilerinin sonu olacağını bildirmişti…

Çoruh Nehri’nden Dağlar Gibi Gelen Odunlar
Evliya Çelebi, Seyahatname’de günümüzde daha çok safari turizmiyle meşhur olan Çoruh Nehri’nde bir zamanlar taşımacılık yapıldığını anlatır…

Mağlup Ordunun Galibiyet Âbidesi
Lüleburgaz istasyonunda ağaçların arasında kalmış yalnız bir âbide… “Çanakkale Şehitleri Âbidesi” olarak bilinen ve Balkan Harbi’nden Çanakkale’ye uzanan mücadelenin hatırasını yaşatmak üzere inşa edilen bu âbidenin hikâyesi ve manası çok derin...

Ahmed Cevdet Paşa’nın Medrese Hatıraları-1
Ahmed Cevdet Paşa (Lofça 1823;-İstanbul 1895;) Osmanlı Devleti’nin, sona doğru gittiği bir devirde yetiştirdiği hakiki yüz aklarından biridir.

Selîmî (Sultan İkinci Selim)
Sultan İkinci Selim başarılı devlet idaresinin yanında, divan sahibi şairlerden olup devrinin önde gelen sanatkârları arasındadır.

Tünel Çalışmıyorsa Tabana Kuvvet
Galata ve Beyoğlu’nu birbirine bağlayan Tünel, 17; Ocak 1875;’te İstanbulluların hizmetine açıldı. Tünel’in boyu 555;,80;, çapı 6.70;, yüksekliği ise 4.90; ve Tünel’in içine döşenen rayların uzunluğu ise 626; metreydi.

Çarlık Rusyası'nın Türkistan Siyaseti
Türkistan halkının dilini ve kültürünü Ruslaştırmak, dininden uzaklaştırmak, aydınlarını sürgüne göndermek, Türk çocukları için Rus okullarını yaygınlaştırmak gibi birçok zulüm, tarihin tozlu raflarında kalsa da unutulmuyor.

Bosna-Hersek'te Avusturya Zulmü
1878;’de Osmanlı-Rus savaşı sonunda yapılan Berlin Antlaşması’nı fırsat bilen Avusturya hukuka aykırı olarak Bosna-Hersek’i işgale başlamıştı.

“Halep halkına zulüm ve haksızlık yapılıyormuş”
Ecdadımız Osmanlılar sınırları içerisinde yaşayan bütün insanların rahat ve huzur içinde olmalarına azami derecede dikkat gösterdikleri gibi, gadre ve zulme uğrayanların da dertlerine çare olmaya çalışmışlardır.