Bu üründen 153 adet satılmıştır.

Filistin'in Sonu // SAYI: 96 (Ağustos 2016)

Dergi: Yedikıta Fiyat: 5,00 TL

Sultan İkinci Abdülhamid’den Filistin topraklarını isteyen ancak bu emelinekavuşamayan, politik Siyonizm’in kurucusu Theodor Herzl’in Avrupalılara söylediği, “Biz Batı’nın doğudaki ileri karakolu olacağız, bizi destekleyin” sözü aslında bütün meseleyi izah ediyor.

Bu söz, asırlardır Yahudileri bünyesinden atmaya çalışan Batı için bulunmaz bir fırsatın da kapısını aralamıştır. Böylelikle Avrupalılar hem Yahudilerden kurtulmuş olacaklar hem de Müslüman Osmanlı topraklarında, kendilerinin beslediği hakikaten bir ileri karakol elde edeceklerdir. Yahudileri kullanarak Osmanlı üzerinde siyasi baskı kurmak da bir taşla vurulacak üçüncü kuştur.

Yahudi asıllı İngiltere başbakanı Benjamin Disraeli’nin, 1851;’de Yahudilerin Filistin’e yerleştirilmesinden bahsetmesiyle zihinlerde yer eden bir hayal, 1880;’de İngiliz Yahudilerinin ilk defa Sultan İkinci Abdülhamid’e müracaatlarıyla ete kemiğe bürünmüştü. Fakat onların bu talepleri, “devlet içinde devlet kurulamaz, eğer kurulursa
bu, Osmanlı ve İslâm âlemi için ebedî bir leke olacaktır” düşünceleriyle hep reddedilecekti. Sultan Abdülhamid Han’ın ardından Birinci Dünya Savaşı’na giden süreçte
yaşananlar ise umumiyetle Yahudilerin lehine oldu. Kurulan gizli ittifaklar ve ihanetler Filistin’in sonunu getirerek, ilk düşüncelerin üzerinden yaklaşık bir asır geçmiş de olsa bu topraklarda bir Yahudi devleti kuruldu. Mevzunun tafsilatını tarihçi yazarlar Ömer Faruk Yılmaz ve Ahmet Uçar kaleme aldı.

Sahibinden(!) satılık camileri, Ahmet Hamdi Bülbül; 19;. asrın kansız haçlı seferleri olan misyonerlik faaliyetlerini Doç. Dr. Mustafa Gündüz; Güney Afrika’nın Kaf Dağı’nı Safiye Yıldız, Sarıkamış’ta esir düşüp esareti esir alan Osmanlı paşasını Mesut Demir yazdılar.

Kutü’l-Amare Zaferi’nin de kazanıldığı Irak Cephesi’nde bizzat cephe kâtibinin elinden çıkmış muharebe kayıtlarının tutulduğu bir defteri literatüre kazandıran İrfan Dağdelen ile yaptığımız röportajı da bu sayımızda okuyabilirsiniz.

Gelecek sayımızda buluşmak üzere...