Bu üründen 124 adet satılmıştır.

Cezayir'de Barbaros'un Bilinmeyen Kitabesi // SAYI: 47 (Temmuz 2012)

Dergi: Yedikıta Fiyat: 5,00 TL

Osmanlı’nın Altı Buçuk Asır Ayakta Kalmasının Sırları
Osmanlı Devleti’nin asırlarca ayakta kalması, yine mirasının günümüze de hükmediyor olması elbette tesadüf değildir.

Cezayir'de Barbaros'un Bilinmeyen Kitabesi
315; yıl Osmanlı hakimiyetinde kalan Cezayir’de şehirler mimari eserlerle süslenmiştir. Cezayir Sultanı Barbaros’un Osmanlı emrine girmesinin ardından bölge ayrı bir önem kazanır.

Emir Sultan Hazretleri
Biz onu Bursa’nın kerametler sahibi büyük evliyası olarak tanıdık. O, aynı zamanda maddî-manevî gayretiyle devletin bekası için çalışmış bir gaza ve dua askeri, bir gönül sultanıdır.

Ahmed Cevdet Paşa’nın Talebelerle İlgili Raporu
Raporda, özellikle askerî rüştiyelerdeki ders programları ve okutulan dersler üzerinde durulmakta, yapılan yeni düzenlemelerle “itikadı bozuk talebelerin yetişmeye başladığına” dikkat çekilmekteydi…

Bursa’da Altıparmak Câmii Hâdisesi
Bursa’da Altıparmak Camii imamı, Ramazan ayı yaklaştığı için caminin askerlerce kullanılmakta olduğunu ve caminin boşaltılması gerektiğini belirten bir dilekçe kaleme alır...

Yitik Hazinenin Peşinde
Ahmed Vahid Bey’i ve kendisinin tabiriyle “Redhouse’un lügatinden sonra bir Türk tarafından hazırlanan ilk İngilizce-Türkçe sözlük” olan eseri onca zamana rağmen orijinal haliyle henüz biz basamamıştık, fakat Lübnan’da basılmıştı…

Ramazan-ı Şerif’te Hizmete Giden Talebeler
Osmanlı devrinde medreselerde okuyan talebeler üç aylarda muhtelif yerlere dağılırlar, gittikleri yerlerde vaaz verirler, Kur’ân-ı Kerîm okur, namazları kıldırır ve bayramdan sonra da medreselerine geri gelirlerdi.

Avrupa'nın Kaderini Tayin Eden Savaş: Puvatya
Batı Avrupa’nın en büyük gücü Frank Krallığı ile karşı karşıya kalan Müslümanların destansı mücadelesi, Endülüs’ü ve İslam davasını daha iyi anlamamızı sağlıyor…

Osmanlı'da Mahkum Olmak
Hapishanelere zindan deniyordu.Bunun için de genelde kale kuleleri kullanılıyordu. Hapishaneler cezaevi olarak ilk kez 1831;’de İstanbul’da Sultanahmet’te Hapishane-i Umumi (Genel Cezaevi) adı ile kuruldu.

Şehzadeleri Sultan Yapan Lalalar
Orhan Gazi zamanında başlayan ve Sultan Murad Hüdavendigar tarafından müesseseleşen LalaŞehzade ilişkisi Osmanlı’nın son devrine kadar devam etmiş, bir cihan devletini idare edecek şehzadeler büyük emeklerle devlet idaresine hazırlanmıştı.

Sultan Üçüncü Ahmed'in Muhteşem Çeşmesi
Sultan Üçüncü Ahmed Han Ayasofya ile Topkapı Sarayı arasında bir çeşme yaptırmak istiyordu. Çeşme, Ayasofya ve Sultanahmet gibi muhteşem abidelerin bulunduğu bir mekânda ve Devlet-i Aliyye’nin idare merkezi olan sarayın birinci kapısı önünde yapılacaktı.