Bu üründen 109 adet satılmıştır.

Boğaziçi'nin İncisi Olacaktı: Aziziye Camii // SAYI: 48 (Ağustos 2012)

Dergi: Yedikıta Fiyat: 5,00 TL

250; Yıllık Mescidin Göz Yaşları
Osmanlı’nın İzmir’deki en eski tarihî izlerinden biri olan ve kitabesine göre 1757; senesinde Hatice Kadın tarafından yaptırılan tarihî Kumrulu Mescit, ilgisizlik ve bakımsızlıktan yıkılmak üzere.

Osmanlı Nasıl Yıkıldı?
Osmanlı Devleti’nin kurulup büyümesini sağlayan en önemli unsur İslam’ın yaşanmasına ve yaşatılmasına gösterilen hassasiyettir. Dolayısıyla, yıkılmasının da temelinde bu hususa dikkat edilmemesi yatmaktadır…

Boğaziçi'nin İncisi Olacaktı: Aziziye Camii
1875; yılında inşasına başlanan Aziziye Câmii, Sultan Abdülaziz Han’ın 1876;’da tahttan indirilmesi ve elîm bir şekilde şehîd edilmesiyle yarım kalmış, geriye caminin hazin hikâyesi ile solmuş birkaç fotoğraftan başka bir şey kalmamıştır.

Cengiz Han'ın Yok Ettiği Bir Türk Boyu: Naymanlar
Cengiz Han bütün boy ve devletleri itaat altına almak adı altında ya yok etmiştir ya da tabi olmaları ve ordusunda yer almaları şartıyla yaşamalarına göz yummuştur.

Osmanlı'da Darül-Kurralar ve Çocukların Hafızlık Eğitimi
Çocuklar ebeveynleri tarafından, medrese ve meslek öncesi ilk olarak mahallelerde açılan ve bugünkü anaokulu seviyesinde çocukların devam ettiği mahalle mekteplerine gönderilirlerdi.

Bir Dostluk Hikayesi: Osmanlılar - Macarlar
“Macarlar Tuna üzerinden Osmanlı’ya el uzattıkları gün Pan-slavizm fikrini yayanlar dünyanın dört bir yanında Osmanlılık aleyhine etmedik hezeyan bırakmazlardı. Avrupa’da bu yalanları reddedip Osmanlılara yardım elini ilk uzatanlar o mert oğlu mert Macarlar olmuştur.”

Leşker-i Duâ (Dua Ordusu)
Tarih boyunca sultanlar gönderdikleri fermanları hayır dualarla bitirmişler, âlimler yazdıkları eserleri ve ibadetleri dua ile başlatıp dua ile bitirmişlerdir…

Osmanlı Kağıdı ve Mürekkebinin Sırrı
Üretimin ve tüketimin günümüzdeki kadar hızlı olmadığı eski devirlerde her şeyde olduğu gibi ilmi faaliyetlerin olmazsa olmazı kâğıt ve mürekkep üretiminde de ayrı bir uzmanlaşma ve derinlik vardı.

Çanakkale’de "Kimliğini Kaybeden" Tabya
Çanakkale Deniz Savaşları’nda İngiliz Savaş Kruvazörleri “Agamemnon” ile “Vengeance”ı vuran ve Almanların Çanakkale Savaşları’nda ilk subay kaybını verdikleri Orhaniye Tabyası’nın inşa kitabesi çalınmıştır...

"Bu Adama Asla Emniyetim Yoktur!.."
"Tarife ne hacet, cümlenin malûmudur. Onun için bu adama asla emniyetim yoktur. İstanbul’da bulunmasını katiyen kabul edemem."