Bu üründen 98 adet satılmıştır.

Ayasofya Medresesini Bekliyor // SAYI: 85 (Eylül 2015)

Dergi: Yedikıta Fiyat: 5,00 TL

Günümüzden 562; yıl önce İstanbul fethedilerek Ayasofya camiye tebdil edilmiş ve zengin vakıflar tahsis edilerek yanına da medresesi yapılmıştı. Fetihle beraber İstanbul, büyük külliyeler ve ilim yuvaları olan medreselerle süslendi. 

Bundan 91; yıl önce, 1924;’te ise Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile medreseler önce Maarif Vekâleti’ne bağlandı sonra da kapatıldı. Cemiyet-i Müderrisîn’den bazı hamiyetli müderrisler, fahrî olarak çalışmak isteseler de Vekâlet’ten, “Memlekette Tevhid-i Tedrisat Kanunu yürürlüktedir. Hilafına hareket, şiddetle cezayı müstelzimdir.” cevabını aldılar. Ne gariptir ki bilahare, medreselerin tiyatro olarak kullanılması teklif edilecekti. 

Medreseler kapatıldığı zaman, Ayasofya-i Kebir Medresesi’nin akıbeti de diğerlerinden farklı olmadı. Kaderine terk edilmiş, öylece bekliyordu. Ne zaman ki Ayasofya Camii 1935;’te müzeye çevrildi, medresesi de “lüzumsuz” denilerek yıkıldı. Hâlbuki, bir sene sonrasına tarihli Ayasofya Camii’nin tapu kaydında, “Fatih SultanMehmed Vakfı adına türbe, akaret, muvakkithane ve medreseden oluşan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi” ifadeleri yer alıyordu. 

İstanbul tarihi uzmanı, sanat tarihçisi, Ayasofya Medresesi’nin son şahitlerinden ve ihyası için ilk mücadelecilerden Prof. Dr. Semavi Eyice ile medresenin niçin yıkıldığı ve ihya projeleri üzerine konuştuk. Medresenin tarihî serencâmını ve günümüzdeki vaziyetini, üzerindeki tartışmaları Fatih Güldal kaleme aldı. 

Geçmişte hac yolundaki en önemli menzillerden olan Amman çöllerindeki Katrane Kalesi’ni Prof. Dr. Mustafa Güler yazdı. Koleksiyoner Murat Kargılı ile yaptığımız röportaj ise mukaddes yolculuğun kartpostallara yansıyan yüzüne dair. 

Hacıların getirdiği en güzel hediye zemzem-i şerifin taşındığı, ikram edildiği, ona gösterilen hürmete mütenasip hepsi birer sanat eseri olan zemzem kaplarını Dr. Ercan Topçu anlattı. Mısırlı şair Ahmed Şevki’nin İstanbul sevdalı mısralarını Prof. Dr. Süheyl Sapan, bizzat padişahın yazdığı emirlerin yer aldığı belge olan Hatt-ı Hümâyûn’ları Ebul Faruk Önal, Makedonyalı bir Türk’ün azmini Prof. Dr. Hamit Pehlivanlı yazdılar. 

Gelecek sayımızda buluşmak dileğiyle Kurban bayramınızı tebrik ederiz….