Bu üründen 107 adet satılmıştır.

Ata Yurttan Ana Yurda Göç ve Söğüt: Ertuğrul'un Ocağında Uyandık // SAYI: 182 (Ekim 2023)

Dergi: Yedikıta Fiyat: 20,00 TL

Osmanlı’nın mensup olduğu Kayı, Anadolu’nun fethinde, Müslümanlaşmasında tesiri en büyük olan boydur. Bugün Anadolu’da Kayı ismini taşıyan yüze yakın mahal var. Kayı ismini taşımadığı hâlde ona mensup olanlar, elbette daha çoktur.

Kayıların namlı beyi Gündüz Alp’in dört oğlu vardı. Babalarının vefatından sonra Sungur Tekin ve Gündoğdu, Pasinler civarından Ahlat’a geri dönerken Ertuğrul ve Dündar daha batıya ilerlemeyi ve Selçuklu himayesini tercih etmişlerdi. Karşılaştıkları bir muharebede yardımcı oldukları Selçuklu ordusunun galip gelmesi, onlar için yeni kapılar açtı.

Selçuklu sultanı muhtemel ki bunun bir tesadüf değil tevafuk olduğu inancıyla bu iki kardeşe, oğullarıymış gibi muamele etti. Bunca zamandır İslâm’ın bayraktarlığını yapan Âl-i Selçuk, belki de taze kan arıyordu sancağı devretmek için ve aradığını bulmuştu.

Ertuğrul Gazi’nin kendine yurt olarak verilen Söğüt’e yerleşmesiyle beraber gerek siyasî gerek askerî ve gerekse ictimaî manada Devlet-i Aliyye-i Osmaniye’nin de temelleri atılmış oldu. Ertuğrul Bey, Selçuklu’nun uç bölgesinde ektiği tohumların filizlenmesine şahitlik ve nezaret ettiği gibi kendisi de gelecek nesiller için yeni tohumlar saçtı toprağa.

Osmanlı’nın ana kucağı, kuruluşun beşiği, fatihlerin ve fetihlerin muştusu Söğüt’ü kapağımıza taşıdık bu sayımızda. Ata yurttan ana yurda gelişin hikâyesini yazdık. Tarihin yazıldığı ve yaşandığı, Osmanlı ve İslâm mührünün kazındığı toprakların dününü ve bugünü anlattık.

İstifadeler dileriz.