Bu üründen 71 adet satılmıştır.

1926'da Gazino ve Kumarhane Yapıldı // SAYI: 73 (Eylül 2014)

Dergi: Yedikıta Fiyat: 5,00 TL

İntihal Hırsızlık Olmasın
Prof. Dr. Ali Birinci’nin “Tarihin Kara Kitabı” başlıklı çalışması ilim dünyasında geniş bir yankı uyandırdı. Kitabın en orijinal kısmı, her sahada araştırmacılar, özellikle tarihçiler ve yayıncılar için düstur olabilecek “giriş sadedindeki” notları.

Darülfünun Nam-ı Diğer Bilimler Yurdu Bahçesi
Üniversitenin en başta taç kapısı dikkati çekiyor. Eski kâğıt Türk liralarının birisinin üstüne de resmedilen bu kapı, üniversitenin sembolü olmuştur ve onu tarif etmede de büyük kolaylık sağlamaktadır.

Simav Pehlivanlarının Sırtı Yere Gelmez
Evliya Çelebi, Kütahya’nın Simav kazasına uğradığında buranın pehlivanlarının neden sırtının yere gelmediğini sorar. Cevapsa ilginçtir...

Yıldız Sarayı Gazino ve Kumarhane Yapıldı
İlk defa 1924; tarihinde sarayların ve bilhassa Yıldız Sarayı eşyalarının ve binalarının satılması veya kiralanması ve saraya bağlı diğer bahçelerin halkın hizmetine tahsis edilmek üzere İstanbul Şehremaneti’ne verilmesi kararlaştırılmıştı.

Nısf-ı Cihan İsfahan
Hz. Ömer (r.a.) devrinde fethedilmişti. Selçukluların başşehri, Harzemşahların, Timurluların ve Safevilerin gözdesiydi. Etrafı atla bir günde dolaşılabilirdi. Hem "yüz kapılı şehir"di, hem "nısf-ı cihan" ve "nakş-ı cihan"... Yani dünyanın yarısı ve dünyanın süsü. Tarihçiler ve seyyahlar onun zikrinden müstağni değildi; biz de olamadık...

Bir Rüşdiye, Bin Nasihat
Osmanlı Devleti’nde, eğitim alanında görülen yenileşme hareketleri içerisinde önemli bir yer tutan rüşdiye mektepleri, zamanla ülkenin en yaygın ve en önemli eğitim kurumu haline gelmiştir. Bu yenilik çalışmalarında bulunduğu bölgenin önemli bir eğitim kurumu olan Tarsus Rüşdiyesi Osmanlı ve sonrasında yaşanan değişimleri gösteren bir numunedir…

93; Harbinden Kalan Bir Damla Gözyaşı
Şehir ve vakıf eserleri istila edildi, cami imamıysa 25; senedir maaş alamıyor. Batum Aziziye Camii imamının ızdırabını ve umudunu yansıtan tarihî bir mektup...

Muallim Cevdet Bey
Muallimliği ve öğretme aşkından dolayı “muallim” lakabıyla tanındı. Yemez içmez, varını yoğunu kitaba yatırırdı. Binlerce öğrenci yetiştirmiş, birçok kitap ve makaleler yazmış, ardında on bin cildin üzerinde kitap bırakmıştı...

Modern Tıbbın Hamisi Sultan İkinci Abdülhamid
Sultan İkinci Abdülhamid, sağlık uygulamalarını yasal zemine oturtmaya çalışmış, başta hekim ve eczacı olmak üzere sağlık elemanları yetiştirmeye özen göstermiş, keşifleri ve gelişmeleri yakından izleyip en kısa sürede transfer etmişti.

"Tarihi romanı, tarihi gerçek gibi algılayanlar var!"
Tarihçi, ilim adamı kimliğiyle onlarca makale ve kitaba imza atmış olan Prof. Dr. Feridun Emecene çalışma şekli, kütüphanesi; üniversiteler, arşivler ve tarihçilik üzerine fikirlerini sorduk.

Şeyh Şamil’i Rus Esaretinden Osmanlı Sultanı Kurtarmıştı!
Kafkas Kartalı Şeyh Şamil, bundan tam 155; yıl önce, 1859; Eylülünde Ruslara esir düşmüştü. Ardından gelen 10; yıllık esaret sonunda Osmanlı sultanının kefil olması ve yardımıyla ailesiyle birlikte Osmanlı topraklarına ve mukaddes beldelere ulaşmıştı…